ЗАУСТАВИМО НАСИЉЕ НАД ДЈЕЦОМ

Данашњи наводи у медијима о насиљу над седмогодишњим дјететом аларм су за цијело друштво. У Црној Гори су од фебруара забиљежена чак три убиства дјетета у породици.

Насиље над дјецом се не смије толерисати и одговорност је сваког појединца да га заустави и пријави, као и државе и друштва да обезбједи заштиту сваког дјетета од свих облика насиља, злостављања и занемаривања.

Право дјетета на опстанак живот и развој је једно од четири основна принципа Конвенције о правима дјетета, коју је Црна Гора ратификовала.

Случајеви насиља над дјецом о којима је извјештавано у медијима у посљедњих годину дана представљају флагрантно кршење права дјетета загарантованих Конвенцијом, али и Уставом и законима Црне Горе.

УНИЦЕФ подржава напоре Црне Горе на стварању заштитног окружења за свако дијете у којем се примјењују закони који јасно дефинишу обавезу превентивног дјеловања, пријављивања и заштите сваког дјетета од насиља.

Свако министраство, институција, сектор, јавни или невладин, као и сваки појединац (комшија, рођак, пријатељ, колега, школски друг/другарица) има дужност и обавезу да допринесе овом циљу. О томе говори и кампања Зауставимо насиље над дјецом, коју УНИЦЕФ спроводи у партнерству са Владом Црне Горе и другим партнерима у земљи.

Да би се насиље зауставило, неопходно је да се прије свега ради на његовом спречавању. Родитељима у кризи потребна је подршка.

Постојеће услуге и интервенције у секторима здравства, социјалне и дјечје заштите, образовања и правосуђа морају додатно да се оснаже и буду доступне свим грађанима. Примјери су редовне кућне посјете и подршка породицама у ризику, социјална помоћ угроженима, програми (школе) родитељства, услуге заштите менталног здравља, савјетовање укључујући путем телефонских линија (родитељска линија, дјечја линија, СОС линија и слично) и 24-очасовна приправност свих сектора за пружање хитне и неодложне интервенције и заштите.

Дијете под ризиком, свједок или жртва насиља мора у сваком тренутку да зна гдје и коме може да се обрати и да добије пуну подршку и заштиту на једном мјесту. То је разлог зашто УНИЦЕФ инсистира на јачању мултисекторске сарадње и оснаживању грађана и дјеце да траже заштиту својих права.

Стога, апелујемо на све грађане, стручњаке и институције да уједињени раде на изградњи друштва у којем ће свако дијете расти безбједно у топлом породичном окружењу.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner