Spoznaj Sebe – program sa Mohanđijem

Pitate li se nekada “Ko sam ja?, Zašto sam ja ja? Koja je moja svrha?” Odgovore na ova i slična pitanja koja muče čoveka od kad je sveta i veka, donosi nam duhovni majstor, Mohanđi.

Poreklom iz Indije i sa poslovnom karijerom iza sebe, Mohanđi je i sam postavljao ova pitanja. Na temeljima ličnog životnog iskustva i univerzalne duhovne mudrosti, Mohanđi je danas u prilici da odgovori na pitanja koja muče savremenog čoveka. Iz tišine uma, Mohanđi nam prenosi najdublje istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i sebi svojstvenim humorom, a Njegova učenja odišu jednostavnošću i praktičnošću, te su kao takva primenljiva u svakodnevnom životu svakog čoveka.

Program će početi meditacijom Procvat ljubavi koja omogućava pojedincu da raste u osećaju bezuslovne ljubavi, koja na svom vrhuncu dovodi u stanje u kojem osećate da sadržite čitav univerzum unutar sebe. Nakom meditacije Mohanđi će ogdovarati na pitanja učesnka.

Donacija za učešće na programu je 10€ (ili više ukoliko ste u mogućnosti) i plaća se prilikom dolaska na program. Sav prihod od donacija biće iskorišćen za lečenje Jovana Čenića iz Kotora koji boluje od celebralne paraze i kome nedostaje još 10.000€ za nastavak lečenja.

Broj mesta je ograničen. 

Za se prijavite za učešće kao i za sva dodatna pitanja možete pisati na office@mohanji.org

Know Your Self – the program with Mohanji

Do you ever ask yourself: “Who am I? Why am I myself? What is my purpose?” The answers to these and similar questions which have been troubling man ever since the beginning of the world are brought to us by the spiritual master Mohanji.

Originally from India, with a business career behind Him, Mohanji has been asking himself the same questions. Based on his personal experiences and the universal spiritual wisdom, Mohanji is today able to answer the questions bothering the modern man. From the silence of the mind, Mohanji conveys the most profound truths to us with precision, clarity, simplicity and his characteristic sense of humour. His teachings exude simplicity and practicality and are as such applicable in the everyday life of any man.

The program will begin with Blossom of love meditation that allows one to grow unconditional love that culminates in a feeling of containing the entire universe within them. After the meditation, Mohanji will answer the questions of the participant.

The participation fee for the program is 10€ (or more) and is payable upon arrival. All proceeds from the donations will be used to support Jovan Čenić from Kotor, who suffers from a celebratory parasite and who needs another € 10,000 to continue the treatments.

Limited space available. To sign up for participation and for any additional questions at write to office@mohanji.org

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
Za reklamu na portalu Crna Gora, javite nam se na adresu marketing@crna.gora.me ili telefon +382-67-852-669