Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. оktobar

Danas je Svjetski dan dostojanstvenog rada koji je nastao kao inicijativa Međunarodnog sindikalnog pokreta (ITUC), uvedena 2008.

Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. оktobar

Kao jedina tripartitna agencija UN-a, Međunarodna organizacija rada se pridružuje sindikatima širom svijeta u znak podrške ne samo njihovom kontinuiranom naporu u zagovaranju socijalne pravde i prava radnika, već i u jačanju strategija za pomoć radnicima i sindikalnim organizacijama u oblikovanju odgovora na COVID-19 politike i prevladavanju nesagledivih posljedica krize.

Kao obilježje zajedničkog rada sa sindikatima i drugim socijalnim partnerima u prethodnom periodu, MOR je potpisao Program zemlje za dostojanstven rad 2019-2021, koji predstavlja glavno sredstvo za pružanje podrške socijalnim partnerima, a u skladu sa dogovorenim prioritetima i ciljevima. Ministarstvo ekonomskog razvoja, sindikalne i poslodavačke organizacije već sprovode aktivnosti iz Programa dostojanstvenog rada za Crnu Goru ali i aktivno rade sa MOR-om na pripremi novog programa za predstojeći period.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner