1000 eura za najbolji prikaz posljedica korupcije

U cilju doprinosa smanjenju korupcije na lokalnom nivou i povećanju uključenosti građana i građanki Crne Gore u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i NVO Za druga pozivaju grafičke dizajnere, likovne umjetnike, ilustratore, filmske i strip autore, fotografe, animatore, arhitekte, video-artiste, grafiti-umjetnike, kao i studente vizuelnih umjetnosti da učestvuju u izboru za najbolje vizuelno rješenje/ilustraciju o posljedicama korupcije na društvo.

Autori mogu konkurisati sa najviše tri rada, bilo da se prijavljuju sami ili u timu, a radovi moraju biti neobjavljivani.

Radovi treba da, kroz najrazličitije umjetničke metode i intervencije,afirmišu zajednički interes građana i građanki ispred interesa pojedinca u društvu i neprihvatljivost korupcije kao načina funksionisanja u društvu, ali i da ukažu na potrebu za antikoruptivnim djelovanjem i sprječavanjem dalje društvene degradacije koju indukuje korupcija. Autori se ohrabruju da svoje radove zasnuju na konkretnim, evidentiranim slučajevima korupcije u Crnoj Gori kako bi i kroz alternativno i kreativno viđenje tih slučajeva osnažili svijest o štetnim posljedicama korupcije na društvo u cjelini.

Rok za slanje radova na konkurs je 25. februar 2019, do 17 časova.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

· ime i prezime autora, kontakt telefon i elektronsku adresu;

· rad kojim se konkuriše (kao prilog mailu ili preko We Transfer linka);

· saglasnost autora da se rad kasnije može objaviti kao umjetnički eksponat na sajtu koji CGO uspostavlja kroz ovaj projekat.

Prijave se šalju na adresu: info@cgo-cce.org sa naznakom „Prijava na javni poziv za vizuelne umjetnike“. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Projektni tim će imenovati žiri koji će odlučivati o prispjelim radovima. Žiri će izabrati pet najboljih radova kojima će biti dodijeljene novčane nagrade u sljedećim bruto iznosima:

· I mjesto: 1000 EUR

· II mjesto: 700 EUR

· III mjesto: 550 EUR

· IV mjesto: 450 EUR

· V mjesto: 350 EUR

Nagrađeni radovi biće dodatno promovisani i kroz socijalne mreže.

Javni poziv za vizuelne umjetnike u Crnoj Gori za najbolji vizuelni prikaz posljedica korupcije raspisan je u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije i Ministarstvom javne uprave. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner