Da li znate šta je digitalni marketing?

Iako je tradicionalni marketing i dalje veoma moćna industrija, jedno je neosporno: iz godine u godinu on se povlači pred digitalnim marketingom i priprema se da mu u cjelosti prepušti prostor.

Taj proces zahtijeva nove sisteme organizacije, nove stručnjake i nova znanja. A za tim dolaze i nova radna mjesta za ljude sa vještinama o kojima do prije par godina niko ništa nije mogao da nasluti.

Digitalna revolucija izmijenila je poslovni svijet više nego ijedan događaj u istoriji. Nastale su nove profesije, pojavili su se novi stručnjaci. Ljudi sa zvanjem Digital Media Menager danas predstavljaju neke od najtraženijih online profesionalaca sa veoma cijenjenim veštinama. Menadžer digitalnog marketinga je osoba koja:

•Implementira, prati i optimizuje kampanje digitalnog marketinga i strategije;

•Planira i upravlja izvršavanjem SEO (optimizacije za pretraživače)/ SEM (optimizacije za društvene mreže);

•Rukovodi marketing bazom podataka, nalozima na društvenim mrežama, kao i e-mail kampanjama;

•Aktivno upravlja plaćenim reklamnim kampanjama; •Rukovodi Google analitikom, Google Web Master Tools-om, Bing Web Master Tools-om;

•Vrši analizu krajnjih korisnika na društvenim mrežama;

•Planira i izvršava testove za povećanje broja konverzija;

•Mjeri i izvještava o uspjesima kampanja digitalnog marketinga (ROI – povratak uloženog / KPI – ključni indikatori procesa);

•Testira i optimizuje korisničko iskustvo (putem izabrane publike ili softvera koji snimaju postupke korisnika);

•Uz pomoć stručnih kadrova kreira i poboljšava korisničko iskustvo;

•Svakodnevno koristi alate za praćenje pozicija na pretraživačima, kreiranje, navijanje i objavljivanje sadržaja kroz više platformi/društvenih mreža;

•Kreiranje i adaptiranje marketing kampanja (AdWords, Bing Ads, Httpool, AdRoll itd).

Ono što vam između ostalog možemo pružiti jeste marketing plan.

Marketing plan je jedan od najvažnijih djelova biznis plana. Usredsređuje na potrošače i moguće načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe. Ovaj plan je plan svih marketinških aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih prizvoda i usluga. U tom smislu, njime se analiziraju i planiraju sve aktivnosti pridobijanja (osvajanja) novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata preduzeća.

Marketing plan u biznis planu treba da ostvari sledeće ciljeve: utvrdi potrebe potrošača (što se postiže istraživanjem tržišta), odredi ciljna tržišta na kojima će preduzeće da posluje, utvrdi konkurentske prednosti preduzeća i na tim prednostima definiše tržišnu (marketing) strategiju, pomogne u izboru optimalne  kombinacije karakteristika proizvoda, cijena, kanala distribucije i promocije (marketing miks) kako bi preduzeće odgovorilo potrebama i željama kupaca.

Pomenuti marketing miks možemo definisati kao skup akcija koje jedna firma sprovodi kako bi promovisala svoje proizvode, odnosno brend na tržištu. Takozvana „četiri p” čine tipičan marketing miks, a na našem jeziku to su: cijena(price), proizvod (product), promocija(promotion) i distribucija (place).

Za uspjeh u današnjem digitalnom svijetu neophodna je kombinacija dobre analitike sa kvalitetnim povratnim informacijama. Menadžer digitalnog marketinga predstavlja sponu (svojevrsnu prečicu) između administracije preduzeća sa jedne strane i krajnjeg korisnika sa druge.

Vrijeme za reakciju u digitalnom svijetu je veoma kratko. Ukoliko ne iskoristite priliku, tj. ne riješite problem ili ne ispunite želju krajnjeg korisnika, neko drugi će to sigurno uraditi.

Izvor: Par iz komšiluka

 

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner