Stari grad Bar od sada i u 3D i virtuelnoj realnosti

Završen je projekat snimanja Starog grada Bara u 3D i virtuelnoj realnosti.

Glavni ciljevi projekta predstavljali su digitalnu konzervaciju i 3D mapiranje postojećeg stanja čitavog kulturnog dobra Stari grad Bar (izradu ortomapa i digitalnih elevacionih modela), njegovih pojedinačnih restauriranih objekata, objekata od naučnoistraživačkog interesa, te reprezentativnog arheološkoh materijala, kao i promociju kulturnog dobra Stari grad Bar kroz prvu internet platformu u 3D i virtuelnoj realnosti.

Korišćenjem savremenih metoda digitalnog dokumentovanja u vidu fotogrametrije formiran je 3D prikaz Starog Bara kao cijeline, zatim 3D prikazi svih objekata i reprezentativnog arheološkog materijala u visokoj rezoluciji.

Ovim je omogućeno svim zainteresovanima da na jednostavan način steknu uvid i virtuelno posjete ostatke Starog Bara, a menadžmentu Starog grada, relevantnim institucijama i istraživačima da studiraju kulturno dobro kroz realističan i georeferentan 3D model (kompatibilan sa GIS, CAD i ostalim Autodesk i 3D programima) na svojim radnim stanicama.

Pomenuti 3D prikazi, optimizovani za internet, nalaze se na dvojezičnoj on-line platformi, na adresi starigrad.bar , dostupni širokom auditorijumu, sa mogućnošću da se Stari grad Bar u cijelini, njegovi pojedinačni objekti, kao i arheološki predmeti sagledaju iz svih uglova, kreirajući doživljaj najbliži posjeti.

Korišćenjem adekvatne opreme objekti, arheološki predmeti i Stari grad Bar u cijelini se mogu sagletati i u virtuelnoj realnosti.

Inovativnu vizuelnu prezentaciju prate tekstualne informacije o Starom gradu Baru, svakom istorijski značajnom objektu i predmetu.

Advertisements