Стари град Бар од сада и у 3Д и виртуелној реалности

Завршен је пројекат снимања Старог града Бара у 3D и виртуелној реалности.

Главни циљеви пројекта представљали су дигиталну конзервацију и 3D мапирање постојећег стања читавог културног добра Стари град Бар (израду ортомапа и дигиталних елевационих модела), његових појединачних рестаурираних објеката, објеката од научноистраживачког интереса, те репрезентативног археолошкох материјала, као и промоцију културног добра Стари град Бар кроз прву интернет платформу у 3D и виртуелној реалности.

Коришћењем савремених метода дигиталног документовања у виду фотограметрије формиран је 3D приказ Старог Бара као цијелине, затим 3D прикази свих објеката и репрезентативног археолошког материјала у високој резолуцији.

Овим је омогућено свим заинтересованима да на једноставан начин стекну увид и виртуелно посјете остатке Старог Бара, а менаџменту Старог града, релевантним институцијама и истраживачима да студирају културно добро кроз реалистичан и геореферентан 3D модел (компатибилан са GIS, CAD и осталим Аутодеск и 3D програмима) на својим радним станицама.

Поменути 3D прикази, оптимизовани за интернет, налазе се на двојезичној он-лине платформи, на адреси starigrad.bar , доступни широком аудиторијуму, са могућношћу да се Стари град Бар у цијелини, његови појединачни објекти, као и археолошки предмети сагледају из свих углова, креирајући доживљај најближи посјети.

Коришћењем адекватне опреме објекти, археолошки предмети и Стари град Бар у цијелини се могу саглетати и у виртуелној реалности.

Иновативну визуелну презентацију прате текстуалне информације о Старом граду Бару, сваком историјски значајном објекту и предмету.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner