PRIVATNI ČASOVI HOLANDSKOG JEZIKA

#Oglasi #Obrazovanje #OglasiZaObrazovanje #ObrazovanjeCrnaGora

BASISEXAMEN INBURGERING

Pripremni kurs za polaganje testa u Ambasadi Kraljevine Holandije radi dobijanja odobrenja za privremeni boravak u Holandiji (MVV). Ovaj ispit je obavezan za sve one koji žele da se integrišu u holandsko društvo. Ukoliko su Vam partner ili partnerka iz Holandije i želite tamo da se preselite, morate ga položiti. Ispit se polaže u holandskoj ambasadi u Beogradu, a prijavljuje preko sajta: www.naarnederland.nl. Morate se unapred prijaviti za polaganje ispita jer postoje određeni datumi kada se ispiti mogu polagati.
Ovaj ispit se sastoji iz tri dela:
1. Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) – Poznavanje holandskog društva – Za pripremu ispita dobijate 100 pitanja koja morate naučiti, na samom testu će biti 30 pitanja. Pitanja su raznolika i odnose se npr na geografiju, istoriju, obrazovanje, državno i političko uređenje zemlje, zdravstvo, itd.
2. Spreekvaardigheid – provera znanja veštine govora – izgovor, vokabular na nivou A1.
3. Leesvaardigheid – čitanje i razumevanje tekstova na nivou A1.

Napomena: U slučaju da ne položite jedan od tri navedena dela ispita, moraćete ponovo da polažete samo onaj deo koji niste položili.

Nastava se odvija uživo (1na1) ili online (Skype /viber). U pitanju je isključivo individualna nastava radi postizanja boljih rezultata i brže pripreme ispita. Trajanje kursa zavisi od više faktora, od broja časova nedeljno, brzine kojom polaznik usvaja holandski jezik, redovnog rada kod kuće. Minimalni broj časova nedeljno bi trebao da bude 2×90 minuta radi postizanja željenih rezultata.

OPŠIRNIJE

Pogledajte detalje za ovaj oglas za obrazovanje u Crnoj Gori ili pretražite sve oglase za obrazovanje u Crnoj Gori

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner