Đukanović čestitao Svjetski dan Roma: U nama imate pouzdanog prijatelja

#Društvo #Čestitka #DanRoma #MiloĐukanović

29829394_1567545563371795_1928558762_o.jpg

Vjerujem da dijelimo zadovoljstvo činjenicom što su u posljednjih dvadeset godina, a naročito tokom Dekade za inkluziju Roma (2005-2015) inicirane i realizovane brojne aktivnosti kako bi se unaprijedio životni standard pripadnika romske populacije u Crnoj Gori, kazao je povodom Svjetskog dana Roma, predsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Milo Đukanović u čestitki predsjedniku Romskog savjeta u Crnoj Gori, Isenu Gašiju.

“U najvećoj mjeri smo riješili pitanja raseljenih i interno raseljenih lica. Više od 100.000 raseljenih, među njima i pripadnici romske populacije, naišli su na punu podršku države i osigurali sebi bezbjedno utočište u Crnoj Gori. Zajedničkim djelovanjem crnogorskih državnih organa, lokalnih samouprava i kroz regionalni stambeni projekat, kroz programe pomoći međunarodnih organizacija, uspjeli smo da riješimo i pitanje stanovanja za jedan značajan broj romskih porodica, u Nikšiću, Herceg Novom, Podgorici (naseljeKonik) i Beranama. Završili smo i značajne građevinske, infrastrukturne i komunalne poduhvate u većini naselja u kojima žive Romi, u skladu sa dvije nacionalne strategije za poboljšanje položaja Roma. Koliki je napredak ostvaren potvrđuju i ocjene izvještaja o napretku u poglavljima 23 i 24”, naveo je Đukanović u poruci.

“Napori koje smo uložili ka obrazovanju romske populacije, postepeno, ali sve vidljivije i više ukazuju na ispravnost, punu posvećenost, kao i jasne rezultate naše državne politike. Raduju činjenice da se kontinuirano uvećava broj onih koji ostvaruju više nivoe obrazovanja, pa i najviše stepene visokoškolskih diploma, bilježeći pri tom sve bolje i bolje rezultate. Procenat napuštanja obrazovanja je sve manji”, poručuje predsjednik DPS-a.

Ocijenio je da u pogledu stručnog osposobljavanja i obrazovanja odraslih, parametri ukazuju na porast, kao i veću usklađenost obrazovne strukture Roma u odnosu na potrebe crnogorskog tržišta rada.

Đukanović smatra da je zaposlenost i dalje najsenzibilnije pitanje u odnosu na brojne prepreke i probleme sa kojima se surijeće najveći broj pripadnika romske populacije.

“Programi stručnog osposobljavanja i obrazovanja daju efekte u interesu zadovoljenja ovih bitnih preduslova, štopotvrđuje i zapošljavanje pripadnika romske populacije u organima državne uprave”, kazao je.

Radiće, kako je naveo, na stvaranju uslova da ih ubuduće bude više, i to na nivou potreba i realne politike svih aktera, na državnom i na lokalnom nivou.

“Svjesni smo da je pred nama još mnogo posla. Suočavamo se sa istim poteškoćama kao i najrazvijenije evropske demokratije u ovoj sferi politike i života. Naša obaveza je da osiguramo punu ravnopravnost, i da dalje jačamo multietnički sklad i multikulturalnost. Da zajednički rušimo barijere predrasuda i stereotipa. To je proces po kojem možemo mjeriti uspjeh sopstvenog i društvenog sazrijevanja”, naveo je predsjednik DPS-a.

Poručio je da njegova partija želi da promoviše, štiti uspostavi jednake šanse i obaveze u obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, stanovanju, kulturnim, i drugim ljudskim i manjinskim pravima, za sve građane. “To podrazumijeva potpunu jednakost, u smislu prosvećenosti prema različitostima. Na tome počiva naša vizija i politika ljudskih prava, a to su i vrijednosti na kojima temeljimo budućnost države Crne Gore.”

“U interesu novih uspjeha, kontinuiteta posvećenosti i istrajavanju pred brojnim izazovima i preprekama u nama ćete imati pouzdanog partnera u rješavanju brojnih problema, i afimaciji vaše baštine i stvaralaštva kao neodvojivog dijela crnogorskog društva. U to ime, još jednom, svim pripadnicima romske populacije najiskrenije čestitam Svjetski dan Roma uz želju da ovaj značajni dan provedete u dobrom raspoloženju”, poručio je Đukanović na kraju.

B.M.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!