Gošović: Purišić da informiše majke o načinu ostvarivanja prava

#Društvo #KemalPurišić #KorisniceNaknada #NevenGošović #Zzzcg

neven-1000x555-1.jpg

Demokratska Crna Gora pozvala je ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića, da bez odgađanja informiše korisnice naknada za majke sa troje i više djece o postupku i načinu ostvarivanja njihovih prava.

Član Predsjedništva Demokrata, Neven Gošović, je, u pismu Purišiću, naveo da je iz Biroa rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), ovih dana, poziv da se prijave na evidenciju nezaposlenih lica, telefonskim putem upućen i majkama koje su se prije ostvarivanja prava na naknadu, nalazile na evidenciji nezaposlenih ZZZCG, ali su pravo na naknadu ostvarile po osnovu godina ostvarenog radnog staž.

Gošović je rekao da je Zakonom o izvršenju Odluke Ustavnog suda uređeno pitanje ostvarivanja prava na naknadu majkama kojima je radi korišćenja tog prava prestao radni odnos.

“Odredbama tog Zakona propisano je da pravo na naknadu pripada korisnicama koje su pravo na naknadu po osnovu godina radnog staža stekle primjenom člana 54a ranije važećih zakona, a nalazile su se na evidenciji nezaposlenih ZZZCG”, saopštio je Gošović.

Prema njegovim riječima, na osnovu tako koncipirane zakonske norme proizilazi da korisnice naknade koje su pravo na naknadu stekle po osnovu godina ostvarenog radnog staža, a prije ostvarivanja tog prava nalazile su se na evidenciji nezaposlenih Zavoga, prava propisana novodonesenim Zakonom o izvršenju Odluke Ustavnog suda treba da ostvare u odgovarajućem postupku kod mjesno nadležnog centra za socijalni rad, a ne kod ZZZCG.

Gošović je pourčio da je, imajući u vidu aktuelna postupanja Biroa rada Zavoda, krajnje vrijeme da Purišić saopšti stav Ministarstva po tom pitanju.

“Nadamo se da dijelite naše mišljenje da korisnice prava na naknadu od nadležnih državnih organa moraju imati punu informisanost o postupku i načinu ostvarivanja njihovih prava. U cilju zaštite prava majki, na koja ukazuje ovo otvoreno pismo, nephodno je da po naznačenom pitanju obavijestite javnost bez odgađanja”, zaključio je Gošović u pismu upućenom Purišiću.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!