Green Home: Predloženi PUP Ulcinja treba revidirati

By Predrag Zečević

grin


N
acrt prostorno-urbanističkog plana za Opštinu Ulcinj sadrži brojne nelogičnosti i nedoslednosti. Prostor koji ulazi u plansku zonu 6, Briska gora i Šasko područje su tretirani na dva načina, saopšteno je iz NVO Grin houm.

„Činjenično stanje opisano u planu je u skladu sa stanjem na terenu. Šasko jezero sa barskim sedimentina, kao i Fraskanjelske knete su izdvojene kao EMERALD područje (buduće Natura 2000). Ovo je jezero područje od međunarodnog značaja za boravak ptica a zajedno sa Briskom gorom predstavlja važan koridor za ptice. Jezero ispunjava kriterijume kao močvara od međunarodnog značaja u skladu sa međunarodnom Ramsar Konvencijom. Takođe, po svim važećim planovima treba da bude zaštićeno i po nacionalnom zakonodavstvu i da se u skladu sa tim i tretira“, kaže se u saopštenju.

Izgleda da koncept održivog privrednog rasta, kako se dodaje, nije slučaj kod planiranja ovog prostora.

„Ovim planom je prostor koji je do sada netaknut i koji treba da bude zaštićen po više osnova doveden u opasnost od pretjerane urbanizacije, devastacije i pretvaranja u sasvim običan hotelski kompleks, pri čemu se ne ostavlja prostor za razvoj seoskog turizma. Naime, u dijelu planiranja, prioritet razvoja ovog područja je izgradnja novog turističkog lokaliteta Birska gora sa kapacitetima turizma, turističkog stanovanja i golf kompleksom. Ovaj turistički kompleks koji predviđa izgradnju turističkih kapaciteta na samim obalama Šaskog jezera podrazumijeva osim golf terena sa 18 rupa, desetospratni hotel sa pogledom na jezero, kao i žičare i lift kojima bi korišćenje ovog resursa bilo što jednostavnije, ali ne i održivije. Ukoliko ovom prostoru uništimo mogućnost da bude prepoznatljiv po svojim prirodnim vrijednostima i iscrpimo njegove resurse, u veoma kratkom vremenskom periodu imaćemo jezero koje je zagađeno u svakom smislu te riječi, kaže se u saopštenju.

Jedna od predloženih mjera zaštite za ovaj prostor je otvaranje zatrpanog kanala Šasko jezero – rijeka Bojana kako bi se omogućilo ulivanje i protok vode iz Bojane u Šasko jezero. Smatramo da ovo ne može biti način da se riješi planirano zagađenje jezera i da se ovom pitanju treba pristupiti sa izuzetnom pažnjom obzirom na činjenicu da je kanal vještačka tvorevina i da dotok vode iz Bojane može da izazove dodatne probleme posebno imajući u vidu česte poplave u ovom području ali i različit kvalitet ovih voda.

„O uticajima golf terena na životnu sredinu jedva da se i govori u strateškoj procjeni uticaja za ovaj plan. Ukoliko budu izgrađeni golf tereni postoji velika opasnost od otpadnih voda koje će biti zagađene velikom količinom pesticida, herbicida i različitih hemijskih materija kojima se ovi tereni moraju tretirati. Ove vode će uticati ne samo na kvalitet jezera, već s obzirom na poziciju gdje su planirani, uticaće i na okolne poljoprivredne posjede, vode Bojane a i Solane, što je nedopustivo.” Mišljenja smo da je potrebno revidirati usvojene Studije Lokacije za predio Briske gore i da se planiranju ovog prostora pristupi uz uvažavanje međunarodnih konvencija“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Analitika

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!