HREBIČKOVA: Jačanje vladavine prava prioritet Misije OEBS-a

By sinisa goranovic

1809hrebickovaok


I
ako mandat OEBS-a obuhvata širok spektar područja, Misija smatra da je podrška u oblasti daljeg jačanja vladavine prava i težnja ka postizanju kvalitetnih rezultata i dalje naš prioritet i glavno područje podrške naše Misije i u narednom periodu, izjavila je ambasadorka Misije OEBS u Crnoj Gori Janina Hrebičkova.

-Nosioci pravosudnih funkcija, sudije, tužioci, pripadnici policije, kao i svi drugi nosioci državne administracije, treba da budu dovoljno stručni i osposobljeni da profesionalno obavljaju svoj posao i da ne postoje politički uticaji na njihove odluke. Takođe, lokalne uprave moraju da rade na odgovoran i transparentan način. Lani u decembru, kad sam održala prvu pres konferenciju, izrazila sam zabrinutost u pogledu rastuće polarizacije u crnogorskom društvu. Vjerujem da su kombinacija senzacionalističkog izvještavanja, snažna podijeljenost medijske zajednice, neefikasna samoregulatorna tijela, kao i nedostatak snažnijeg glasa civilnog društva i građana samo neki od faktora koji doprinose toj pojavi. Što se tiče izvještavanja medija, ono nažalost nije na zavidnom nivou i nijesu rijetki slučajevi kršenja ljudskih prava, profesionalnih i etičkih standarda. Vjerujem da u svakom društvu treba da postoji jasna svijest o tome šta je čije pravo, a šta odgovornost, i da to treba do kraja poštovati- poručila je Hrebičkova.

Naglasila je da slučajevi napada na novinare i njihovu imovinu, ali i ostali nerasvijetljeni kriminalni slučajevi, dodatno jačaju percepciju nepovjernja građana u efikasnost pravosudnih organa, „što sve doprinosi polarizaciji društva“.

– Naš ključni cilj u narednom peirodu biće da proširimo podršku Misije na ovo područje i obezbjedimo platformu za dijalog i jačanje svijesti prema poštovanju zakona, ljudskih prava i prava pojedinaca, kao i profesionalizma u radu svih državnih institucija, medija i ostalih društvenih aktera- navela je Hrebičkova.

Misija OEBS-a će, kako je najavila, pokrenuti projekat koji će se sastojati iz nekoliko segmenata.

-Prvi dio projekta sastojaće se od radionica za jačanje kapaciteta sudija, tužilaca, u pripadnika policije. Cilj obuke je, između ostalog, nalaženje odgovarajućeg balansa između transparentnosti u radu, javnog interesa za određenim informacijama, zaštite ličnih podataka,, garantovanja pretpostavke nevinosti osumničenima za krivična djela. Isto tako, intenzivno će se raditi na unapređivanju odnosa sa medijima, putem dalje profesionalizacije službi za odnose s javnošću- kazala je Hrebičkova.

Drugi dio projekta podrazumijeva obuku novinara, a treći dio projekta biće debate koje će se od februara naredne godine emitovati na javnom servisu.

-RTCG može da posluži kao najbolja platforma za dijalog svih segmenata društva o pitanjima koja se tiču rda institucija za vladavinu prava i sprovođenje zakona, rada medija i ostalih pitanja od ključnog društvenog značaja. U tim emisijama želimo da damo prostor građanima, jer su oni ključni u procesu smanjivanja polarizacije. Putem društvenih mreža, građani će biti u prilici da postavljaju pitanja o važnim društvenim temama. Sa menadžmentom RTCG sam juče potpisala ugovor o sraradnji- podsjetila je Hrebičkova.

Četvrti dio projekta, kako je dodala, sastojaće se od evaluacije i monitoringa rezultata sprovedenih aktivnosti, kako sa medijima tako i kod institucija.

-Kao peti dio projekta, planiramo da krajem iduče godine organizujemo međunarodnu konferenciju, na kojoj će relevantni eksperti koji su učestvovali u obukama, razgovarati o ovim pitanjima, analizirati ostvareno i dati preporuke za saradnju za 2016. Da bi se taj proces adekvatno zaokružio, dalji izazov za Vladu biće iznalaženje rješenja za održivo i kvalitetno finansiranje javnog servisa i završetak projekta digitalizacije, što će Misija podržati. Takođe ćemo pružiti podršku Skupštini u dijelu jačanja interakcije sa građanima. Intenziviraćemo aktivnosti koje se odnose na jačanje uprave na lokalnom nivou, promovisanje ravnopravnosti polova, veću političku zastupljenost žena, inkluziju Roma i iznalaženje trajnih rješenja za raseljena lica-precizirala je Hrebičkova.

Izvor: Analitika

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!