NUMANOVIĆ: Neophodno postići rodnu ravnopravnost u praksi

By ana popovic

2607Numanovic


C
rna Gora treba da preduzme sve neophodne mjere kako bi unaprijedila politička, ekonomska, socijalna i druga prava žena i postigla rodnu ravnopravnost i u praksi, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, prenosi Mina.

On je danas, na završnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, podsjetio da je Crna Gora u procesu pregovora za punopravno članstvo u Ervopsku uniju (EU), što je, kako je naveo, vodi daljem napretku u primjeni standarda Unije, pa i po pitanju rodne ravnopravnosti.

„Crna Gora prepoznaje značaj žena u društvu i shodno tome stvara pretpostavke za jačanje te uloge postavljajući fokus interesovanja ekonomsko osnaživanje žena u društvu, prevenciju i zaštitu od nasilja i nasilja u porodici, kao i aktivnije učešće u javnom i političkom životu“, rekao je Numanović.

On je podsjetio da je Zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen 2007. godine.

„Jedan od razloga za izmjene i dopune postojećeg zakona je uslađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije, što je i Evropska komisija identifikovala kao ključni“, objasnio je Numanović.

Usklađivanje, kako je precizirao, odnosi se na definiciju diskriminacije po osnovu pola, sa definicijom posredne i neposredne diskriminacije u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

„Imamo Ustav Crne Gore, kao najviši pravni akt države, imamo zakone i institucije, ali ono što je najvažnije da bitno pokrene promjenu stvari jeste poštovanje Ustava, volja da se zakoni primjenjuju i promovišu u praksi svakodnevno, da institucije aktivno rade na postizanju rodne ravnopravnosti“, kazao je Numanović.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič, rekao je da je jednakost između žena i muškaraca jedna od temeljnih vrijednosti Unije.

„Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, govorimo o pitanju koje zahtjeva kontinuirane napore“, poručio je Drobnič.

Prema njegovim riječima, iako nejednakost između polova i dalje postoji, EU je napredovala u proteklih nekoliko decenija kroz zakonodavstvo u oblasti jednakog tretmana, kroz, kako je rekao, uključivanje rodne perspektive u različitim sferama, kao i kroz posebne mjere za osnažiavnje žena.

Drobnič smatra da su dobri zakoni važni u ovoj oblasti, ali da oni nisu dovoljni.

„Osim zakonodavne „bitke“ za rodnu ravnopravnost, EU se bavi i promocijom integrisanja rodne perspektive u svim politikama kao i promocijom posebnih mjera za veću zastupljenost žena na tržištu rada i radi na obezbjeđivanju jednakih šansi za obrazovanje i obuku“, naveo je Drobnič.

On je kazao da se nada da će primjena izmjenjenog Zakona o rodnoj ravnopravnosti proizvesti rezultate u praksi, jer su, kako je ocijenio, promocija stvarne rodne ravnopravnosti i učešće žena u svim sferama ekonosmkog, političkog i društvenog života korisni za cijelo društvo.

Zamjenik stalnog predstavnika UNDP-a u Crnoj Gori, Miodrag Dragišić, rekao je da je unaprijeđenje Zakona o rodnoj ravnopravosti jedan od bitnih koraka u približivanju standardima Ujedinjenih nacija i EU.

„Posebno je važno naglasiti očekivanje da se Zakon dosljedno primjenjuje u praksi i da se osigura puna usaglašenost sa ostalim relevatnim zakonima i antidiskriminacionim normama“, naveo je Dragišić.

Time bi se, kako je dodao, napravio važan korak ka vladavini prava, a time i pravnoj sigurnosti garađana i građanki Crne Gore.

Izvor: Analitika

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!