Podgoričanin pobijedio Vodovod

vodovod_2-1000x555.jpg

Podgoričanin D.B. neće platiti 428 eura duga preduzeću Vodovod i kanalizacija za usluge vodosnabdijevanja i odvođenja fekalnih voda od 1. decembra 2013. godine do 1. oktobra 2015. godine jer u spornom periodu on nije bio vlasnik stana za koji je obračunata potrošnja vode, presudio je Viši sud.

Drugostepeni organ je preinačio presudu Osnovnog suda kojom je bilo presuđeno da je Podgoričanin dužan da Vodovodu isplati dug.

Viši sud je obavezao preduzeće da Podgoričaninu na ime troškova postupka plati 200 eura u roku od osam dana od dana prijema presude.

U presudi Višeg suda koju potpisuje Milorad Marotić, sudija, je objašnjeno i zbog čega je preinačena presuda prvostepenog organa.

“U postupku pred prvostepenim sudom je nesumnjivo utvrđeno da tuženi nije vlasnik objekta – stana za koji se obračunava potrošnja vode, obzirom da ga je ugovorom o zamjeni stana zamijenio sa Skupštinom Opštine Podgorica još 19. februara 1996. godine, prije perioda na koji se odnosi sporni dug. Ugovor o zamjeni je ovjeren kod Osnovnog suda u Podgorici 28. juna 1996. godine pa se tuženi, ne može smatrati korisnikom usluga tužioca po predmetnom brojilu, jer nije bio korisnik usluga zbog čega je po mišljenju ovog suda tužbeni zahtjev na istog neosnovan”, piše u presudi Višeg suda.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!