Što prije omogućiti besplatno liječenje zavisnika

#CrnaGora #NvoJuventas #LokalneUprave #JavniPoziv

NVO 4Life, Juventas i Cazas podržali su javno opredjeljenje Državnog savjeta za prevenciju zloupotrebe droga da ohrabri lokalne vlasti da omoguće zavisnicima od psihoaktivnih supstanci besplatan tretman u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnIh supstanci-Podgorica.

Veliki broj porodica ne može da priušti liječenje zavisniku

“Nadamo se da će lokalne uprave što prije donijeti odluke o ovom pitanju, te shodno njima dosljedno i sistematski omogućavati zavisnicima da koriste usluge Centra na Kakarickoj gori”, saopštili sui z tri NVO.

Time bi slučaj, kojim su opština Danilovgrad i NVO Juventas obezbijedili besplatan tretman za jednog klijenta u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju, bio primjer kako treba da rade i ostale opštine.

Civilni sektor je upozorio da se započinjanjem tretmana uslovljenog finansijskim statusom porodice, vrši diskriminacija onih zavisnika i njihovih porodica koji nijesu u mogućnosti da to plate.

“Pozdravljamo i podršku standardizovanim programima prevencije, i smatramo da je primarna prevencija u našoj zemlji na niskom nivou, te da treba uložiti mnogo više napora da rezultati na ovom polju budu bolji i održiviji što najbolje pokazuje uspješnost i efikasnost programa koji su sprovođeni od strane Ministarstva prosvjete uz finansijsku podršku Kancelarije UN-a za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) i tehničku podršku CAZAS-a, koji su bili potencijalno dugoročno održivi, ali nažalost nijesu to i postal”, navodi se u saopštenju.

Međutim smatraju da državni savjetr za droge u drugim segmentima nije transparentan.

“Na prvom mjestu u nepoštovanju Uredbe Vlade Crne Gore o saradnji sa nevladinim organizacijama, prema kojoj se predviđa javni poziv za izbor predstavnika civilnog sektora za članstvo u radnim tijelima Vlade, ali i onemogućavanja civilnog sektora da makar i pismenim putem dostavi informacije Savjetu, usljed činjenice da se obavještenja o sjednicama plasiraju javnosti tokom neradnih dana”, navodi se u saopštenju.

Oni navode da su bolesti zavisnosti od droga u Crnoj Gori prerasle u problem javnog zdravlja, , a Crna Gora još nema razvijene adekvatne mehanizme da se sa ovim problemom počne boriti na način koji će konačno početi da daje rezultate.

“Stoga je potrebno, da sva postojeća tijela koja se bave bolestima zavisnosti od droga, pa i Državni savjet, hitno preuzmu inicijative o uključivanju predstavnika civilnog sekotra u svoj rad, te usvoje praksu većeg stepena transparentnosti u radu i blagovremenog obavještavanje javnosti o planiranim događajima. Vjerujemo da samo zajedničkim naporima možemo pružiti komletan, blagovremen i adekvatan nacionalni odgovor bolestima zavisnosti”, zaključeno je u saopštenju.

Izvor: Radio Televizija Crne GoreŽelite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!