Zabranjen uvoz skoro četiri tone smrznutih lignji

#Društvo #Lignje

smrznute-lignje.jpg

Inspektori Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u junu su imali pune ruke posle, a rezultati ukazuju na to da se reorganizacijom ove institucije od 1. juna, postižu pozitivni rezultati na polju obezbjeđivanja bezbjednosti hrane i očuvanju javnog zdravlja.

Zabranjen uvoz 13,5 tone hrane

Tako je granična veterinarska inspekcija u junu 2017. godine vršila pojačan pregled živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla pri uvozu u Crnu Goru.

“Zbog utvrđenih neusaglašenosti, zabranjen je uvoz i stavljanje na tržište ukupno tri pošiljke hrane i hrane za životinje u količini od 13,5 tone. Dvije pošiljke su vraćene isporučiocima, a jedna pošiljka je na superanalizi”, ističu u Upravi.

Kako se navodi u izvještaju Uprave, zbog povećane koncentracije kadmijuma je zabranjen uvoz 3.945 kilograma smrznutih lignji, a zbog povećanog prisustva maduramicina amonijum alfa, zabranjeno je ukupno 9.5 tone hrane za životinje.

Ispitano više od 50 odsto pošiljki

Kako naglašavaju, laboratorijski je ispitano 52,75 odsto pošiljki iz uvoza.

“Od ukupnog broja pregledanih pošiljki hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje iz uvoza, za laboratorijska ispitivanja propisanih zahtjeva bezbjednosti (mikrobiologija, kontaminenti, rezidue pesticida, radioaktivnost), uzeto je 710 uzorka. Takođe je vršena i provjere zdravstvenog statusa uvezenih životinja tokom trajanja karantina na određene bolesti koje se tom vrstom životinja mogu unijeti u Crnu Goru, a u skladu sa propisima”, navode u Upravi.

Pored pošiljki hrane i hrane za životinje, vršena je i kontrola provoza (tranzit) živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla.
“U izvještajnom periodu izvršen je pregled 308 pošiljki živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u tranzitu preko teritorije Crne Gore”, dodaju u Upravi.

Pojačan pregled je vršen na graničnim prelazima Luka Bar, Aerodrom Podgorica, Božaj, Debeli Brijeg, Ilino Brdo, Dobrakovo i željeznička stanica Bijelo Polje, Kula, a od 20. juna i na graničnom prelazu Dračenovac, dva puta nedeljno, za uvoz životinja, i Ranče, takođe dva puta nedjeljno, za uvoz hrane za životinje.

Fitosanitarna izrekla četiri prekršaja

Fitosanitarni inspektori su, takođe, u junu vršili inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvene zaštite bilja.

“Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori su preduzeli upravne mjere i radnje, u skladu sa principom srazmjernosti, kojima se obezbjeđuje eliminisanje rizika i postiže efekat i to: četiri rješenja za pokretanje prekršajnog postupka, dva rješenja o oduzimanju i uništavanju robe; i ostalo su ukazi o otklanjanju nedostataka manjeg rizika, a za čije otklanjanje je potrebno vrlo kratko vrijeme”, pojašnjavaju u Upravi.

U izvještajnom periodu izvršeno je 56 redovnih inspekcijskih pregleda i 10 kontrolnih. Uzeto je ukupno 79 uzoraka.

“Nepravilnosti su se najčešće odnosile na: nepoštovanje pravila tokom primjene sredstava za zaštitu bilja, neobezbjeđivanje adekvatnih uslova za skladištenje ili neodgovarajućih prostorija i opreme, nevođenje obaveznih evidencija o upotrebi sredstava za zaštitu i ishranu bilja, neposjedovanje rješenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa izdatog od nadležnog organa za navedene oblasti i sl”, navode u Upravi.

Takođe su uzimani uzorci kroz godišnje programe monitoring rezidua pesticide i nitrata, u skladu sa planiranim brojem uzoraka za jun mjesec.

“Svi uzeti uzorci (ukupno osam) odgovaraju propisanim zahtjevima bezbjednosti. Kontrola pri uvozu sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu i ishranu bilja, kao i bilja sa aspekta zdravlja Fitosanitarna inspekcija je u junu izvršila pregled 628 pošiljki sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu i ishranu bilja, kao i bilja sa aspekta zdravlja. Ukupno je izdato 165 rješenja, od čega 138 uvoznih, 23 tranzitna i četiri zabrane uvoza”, dodaju u Upravi.

U junu naloženo 12 opservacija pasa zbog bjesnila

Pored granične, veterinarska inspekcija je u junu pojačala i unutrašnju kontrolu. Inspektori su, tako, vršili inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera iz Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, kontrolu rada veterinarskih ambulanti, kontrolu prometa ljekova na veliko – veledrogerija, kontrolu identifikacije i registracije životinja, kao i kontrolu zaštite i dobrobiti životinja u objektima za držanje i uzgoj životinja.

Nakon sprovedenih pregleda, inspektori su donijeli 12 rješenja o opservaciji pasa i isključivanju sumnje na bjesnilo, kao i devet rješenja držaocima životinja o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje zaraznih bolesti na gazdinstvu.

“U izvještajnom periodu izvršeno je ukupno 312 pregleda u unutrašnjoj kontroli, od čega 206 kontrola po programu mjera zdravstvene zaštite, 31 kontrola iz oblasti zaštite dobrobiti životinja, 11 kontrola rada veterinarskih ambulanti, 12 kontrola po prijavi o ujedu pasa i mačaka, 12 kontrola identifikacije i registracije životinja i gazdinstava i 40 kontrola po inicijativama i prijavama građana, NVO i drugih”, saopšteno je DN iz Uprave.

Cilj kontrola je, kako ističu, bio provjeriti stepen ispunjenosti propisanih zahtjeva u oblastima nadzora kao i u odnosu na utvrđene nepravilnosti preduzeti srazmjerne upravne mjere i radnje.

U junu veterinarskoj inspekciji je podneseno 40 inicijativa/prijava koje su se odnosile na prijavu nepoštovanja propisa o načinu držanja životinja i prijave veterinarskih ambulanti o odbijanju držalaca životinja da se nad njihovim životinjama sprovedu propisane i naređene mjere zdravstvene zaštite životinja. Po svakoj zaprimljenoj inicijativi izvršen je pregled, a o preduzetim mjerama i radnjama obaviješteni su podnosioci inicijativa za koje su posjedovani potrebni podaci (mejl, adresa).

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!