Brajović u posjeti austrijskim kompanijama Strabag, Thales i Frequentis

By kristina jerkov

1609brajovicbec


M
inistar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović, boravio je u posjeti Austriji na poziv eminentnih kompanija iz oblasti saobraćaja – Strabag, Thales i Frequentis. Tom prilikom vođeni su razgovori o mogućim projektima i planovima za njihovu realizaciju u Crnoj Gori.

– Razgovori ministra Brajovića sa predstavnicima austrijskih kompanija ukazali su na veoma uspješnu dosadašnju saradnju izmedju dvije države i potrebu daljeg unaprjeđenja odnosa u cilju razmjene znanja i iskustava, kao i transfera tehnologije u realizaciji planiranih projekata, imajući u vidu da je saobraćaj preduslov za razvoj svih drugih privrednih grana – navode iz PR službe resornog ministarstva.

Ministar Brajović je obišao kompaniju Thales i sastao se sa potpredsjednikom za centralnu i jugoistočnu Evropu, Ginterom Trumerom i izvršnim direktorom Hanesom Bojerom. Razgovori su potvrdili zajednički stav o razvoju bilateralnih odnosa i uzajamnog interesa u nastavku saradnje u oblasti vazdušnog saobraćaja.

– Kompanija Thales, godinama obezbjeđuje najveći dio telekomunikacione i navigacione opreme za kompaniju SMATSA koja pruža usluge vazdušne plovidbe u vazdušnom prostoru Crne Gore i Srbije. Između ostalog, ova kompanija opremila je Terminalnu kontrolu letjenja Podgorica ATM sistemima i ATM simulatorima, kao i potrebnim radarskim sistemima – navodi se u saopštenju iz resornog ministarstva.

Na sastanku održanom u predstavništvu komanije Strabag, Brajović se sastao sa članovima Odbora direktora koji su istakli značaj dosadašnje saradnje sa crnogorskom Vladom na realizaciji mnogih infrastrukturnih projekata, iskazujući svoju zainteresovanost da se učestvuju u realizaciji projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare. Naglašen je i značaj održavanja magistralnih i regionalnih puteva, čime se čuva upotrebna vrijednost mreže državnih puteva, što je posao koji godinama uspješno obavlja preduzeće Crnagora put, čiji je vlasnik Strabag, te iskazan interes na unaprjeđenju ove saradnje.

Brajović je sa predstavnicima Strabaga razgovarao i o planovima za valorizaciju Skadraskog jezera, budući da je Staregijom razvoja saobraćaja kao jedan od prioriteta odredilo revitalizaciju Luke Virpazar u cilju valorizacije ekonomskih potencijala Skadarskog jezera i potencijalima za razvoj nautičkog turizma. Upravo u tom smislu realizovan je projekat čišćenja Virpazarskog kanala što predstavlja početnu fazu realizacije projekta revitalizacije Skadraskog jezera sa ciljem uređenja plovnih puteva između Albanije i Crne Gore, kao i čišćenja i produbljivanja rijeke Bojane, preko koje Skadarsko jezero ima kontakt sa Jadranskim morem – dodaje se u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

Tokom posjete i obilaska kompanije Frequentis, ministar Brajović se susreo sa vlasnikom Hanesom Bardahom koji je sa saradnicima prezentovao aktivnosti iz oblasti kominkacionih tehnologija pomorskog i vazdušnog saobraćaja. Podsjetio je na 25 godina uspješne saradnje, projekte opremanja kontrole leta na aerodromima Podgorica i Tivat i njihovo održavanje.

– Donacijom Frequentisa i Vlade Austrije, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva sa Upravom pomorske sigurnosti je 2006. godine započelo aktivnosti koje su rezultirale potpunom pokrivenošću obalnog morskog i epikontinentalnog pojasa AIS sistemom koji obezbjeđuje prijem svih statičkih i dinamičkih podataka o brodovima koji prolaze kroz ili pored zone odgovornosti Crne Gore, kao što nalažu međunarodni propisi.

Izvor: Analitika

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!