IVANOVIĆ: Poljoprivredni krediti ne mogu biti klasični komercijalni krediti (VIDEO)

By Balsa Knezevic

0408ivanovic


M
inistar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović kazao je danas nakon sastanka sa predstavnicima svih banaka u Crnoj Gori da poljoprivredni krediti ne mogu biti klasični komercijalni krediti i dodao da se nada da će efekti zajedničkog rada sa bankama biti niže kamatne stope, duži grejs periodi i duži rokovi otplate.

– Kod poljoprivrednih kredita moramo imati više senzibiliteta za rokove vraćanja, dužinu trajanja i iznos kamatne stope, jer je to nešto što može da doprinese sigurnosti vraćanja, smanjenu rizika, ali i jačanju poljoprivredne proizvodnje. Uvezivanje banaka sa jedne i osiguranja sa druge strane daje nam mogućnost da upravljamo bolje rizicima i da ih smanjujemo-poručio je ministar Ivanović nakon današnjeg sastanka sa bankarima u vezi povoljnijeg kreditiranja crnogorske poljoprivrede.

Ministar je istakao da je veoma važno što su danas sa predstavnicima banaka razmijenjene informacije o tome šta se dešava u oblasti poljoprirede, ali i sa druge strane šta je to što muči banke u Crnoj Gori da budu “agresivnije” u oblasti poljoprivrede.

Ivanović je kazao da u potpunosti razumije banke u Crnoj Gori koje bi htjele da imaju što je moguće manje rizičnije poslove, ali kako kaže, poslova bez rizika nema.
-Ono o čemu mi treba da razmišljamo jeste da damo svoj doprinos kako da se pojedinačni rizici smanje. U tom smislu je vrlo važno da se uvedu procedure, da se uvedu registri, finansijsko izvještavanje. Danas nijesmo čuli ništa novo od onoga za šta se već Ministarstvo poljoprivrede zalaže. Međutim, mislim da je važno i da poljoprivredni proizvođači razumiju da ukoliko nema adekvatne registracije i da ukoliko ne plaćaju poreze, oni smanjuju vjerovatnoću da će dobiti finansijsku podršku od strane banaka. Prednost će imati oni poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju zakonom propisane uslove i koji idu ka većim standardima za koje se mi zalažemo-objašnjava Ivanović.

Ministar poljoprivrede je kazao da je cilj da se radi ne samo sa bankama, već i sa osiguravajućim društvima.
-Sada treba uvezati ove dvije strane, finansiranje sa jedne strane i osiguranje sa druge. Sa Nacionalnim udurženjem osiguravača i sa Nacionalnom agencijom koja prati i vrši nadzor nad osiguravajućim kućama dogovorili smo u septembru organizovanje zajedničke konferencije koja će prije svega imati namjeru da edukuje poljoprivredne proizvođače, a danas sam sa bankarima podijelio informaciju o tome kako možemo pojačanim aktivnostima u oblasti osiguranja da smanjimo rizike-saopštio je ministar nakon današnjeg sastanka.

Ivanović na kraju ističe da je potrebno fokusirati se na jačanje klastera.
-Ne samo da bi banke bile zainteresovane da objedine pojedinačne kredite malim poljoprivrednim proizvođačima kroz klastere, nego i na taj način se obezbjeđuje tržište malim proizvođačima i veća sigurnost vraćanja kredita-rekao je on i napomenuo da postoji spremnost da se ide u dva pravca.
-Jedan je da objedinimo pojedinačne interese poljoprivrednih proizvođača i drugi pravac da se koriste subvencije kao dodatna mjera zaštite u poslu prema bankama. Ono što je naš cilj jeste da dodatno podignemo poljoprirednu proizvodnju, proširimo zasade i uvećamo stočni fond. Mislim da su upravo klasteri, smanjenje zajedničkog rizika i korišćenje subvencija usmjereni da postignemo takav cilj-zaključio je ministar Ivanović.

Via: Analitika

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!