Sajam namještaja šansa za kompanije iz oblasti drvne industrije

By ana popovic

Sajam1709


S
ajam namještaja u Podgorici prilika je da kompanije iz oblasti drvne industrije predstave svoje proizvode, dobiju informacije o trendovima i zahtjevima tržišta i sagledaju svoje mogućnosti za veći stepen finalizacije prerade drveta, ocijenio je, otvarajući Sajam, generalni direktor Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Adem Fetić.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podržalo je održavanje ove manifestacije s ciljem da ukaže na potencijale u oblasti šumarstva, značaj i planove za razvoj drvoprerađivačke industrije, konkretno u dijelu dobijanja finalnih proizvoda za industriju namještaja.

Prema riječima Fetića, Sajam je prilika da domaće kompanije „snime“ trendove tenoloških i konstruktivnih rješenja, odnosno dizajna finalnih proizvoda od drveta, u skladu sa prepoznatim ukusima kupaca. „Okretanje prema evropskim tržištima i primjena standarda u tehnološkim rješenjima, kao i povećanje učešća finalnih proizvoda od drveta u ukupnoj proizvodnji drvne industrije odraziće se na povećanje supstitucije uvoza, kao i na povećanje ponude domaćih proizvoda na našem tržištu, ne manjeg kvaliteta“, kazao je Fetić.

On je rekao da Crna Gora mora iskoristiti prednost koja se ogleda u bogatstvu šumskih resursa koji su izvor i kvalitetne sirovine za drvoprerađivače, na čemu treba bazirati razvoj. „Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja već je definisalo mjere podrške u cilju stabilizacije tržišta sirovine za drvnu industriju. One se odnose na dodjelu koncesionih ugovora u skladu sa kriterijumima koji će omogućiti preradu sirovine u kapacitetima koncesionara, što treba da demotiviše izvoz drvnih sortimenata u oblom stanju. To će se povoljno odraziti i na cijene sirovine na domaćem tržištu. Nastojimo da stvorimo poslovni ambijent u kome će privredni subjekti i budući investitori imati dugoročnu sigurnost u kritrijume i transparentnost dodjele prava na korišćenje šuma, kako bi mogli planirati biznis na duge staze. Cilj nam je, znači, da stimulišemo veći stepen finalne prerade proizvoda od drveta, što za krajnji efekat treba da ima i otvaranje novih radnih mjesta u toj oblasti“, kazao je Fetić.

sajam11709

Sajam namještaja u Podgorici okupio je 25 izlagača namještaja i opreme za uređenje enterijera. Prema riječima izvršnog direktora Ivana Kentere, uspjeh je što ima oko 80 odsto domaćih izlagača, među kojima i proizvođači.

Jedan od proizvođača, kompanije „Kurti“ iz Ulcinja, Kabilj Kurti, kazao je da je ova manifestacija značajna za predstavljanje malih i srednjih preduzeća. U preduzeću „Kurti“ koriste drvo iz Crne Gore kao sirovinu za proizvodnju namještaja namijenjenoj opremanju hotelskih kapaciteta. „Uzimamo sirovinu od domaćih koncesionara, ali Crna Gora ima potencijala da se formiraju i napreduju i preduzeća koja će proizvoditi poluproizvode većeg stepena finalizacije: „U Italiji, na primjer, imate male firme koje proizvode polufabrikate: nogare, ploče, stolice, bordure…, koji se poslije samo sklapaju. Vjerujem da ćemo doći do tog stepena i u našoj zemlji“, kazao je Kurti.

Proizvođač masivnog i stilskog namještaja Ruždo Babić, vlasnik preduzeća „Babić“ iz Rožaja, smatra da država treba da nastavi da radi na sprječavanju izvoza oblove građe, koja je uglavnom drvo visokog kvaliteta. „Uzimamo građu kod domaćih koncesionara, ali bi za razvoj i konkuretnost ovog sektora bilo dobro da se poveća stepen finalizacije drvne sirovine“, kazao je Babić.

Sajam namještaja za domaće proizvođače, kako su istakli, značajan je u cilju marketinga i boljeg pozicioniranja na domaćem tržištu.

Izvor: Analitika

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!