Počelo prijavljivanje crnogorskih filmova za 87. Oskara

By kristina jerkov

0308nominacije


M
inistarstvo kulture uputilo je poziv domaćim filmskim producentima da do 20. avgusta prijave film za izbor crnogorskog kandidata za 87. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar, u kategoriji Najbolji strani film u 2014. godini, a rezultati će biti javno objavljeni do 10. septembra.

Prema propozicijama, pravo učešća imaju crnogorski filmski producenti registrovani za obavljanje djelatnosti kinematografije u Crnoj Gori. Uslovi koje treba da ispunjava potencijalni crnogorski kandidat za Oskara su:

– Javno prikazan u komercijalnom bioskopu sedam dana u kontinuitetu, u periodu između 1. oktobra 2013. i 30. septembra 2014. godine;

– Tokom prikazivanja reklamiran i medijski eksploatisan na uobičajen način;

– Snimljen na crnogorskom ili nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;

– U potpunosti podmirene sve finansijske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata i drugih autorskih prava.

Pored dokaza da film ispunjava prethodno navedene kriterijume, producent je dužan da dostavi i izjavu da film ispunjava uslove i tehničke karakteristike propisane Specijalnim pravilima Američke akademije i Pravila Ministarstva kulture, kao i popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Obrazac Američke akademije.

Iz Ministarstva kulture ističu da se kompletna dokumentacija podnosi do 20. avgusta Arhivi tog ministarstva ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa ulica, 81250 Cetinje – sa naznakom: Selekcionoj komisiji za Oskar.

– Producenti će biti obaviješteni o rasporedu prikazivanja selektovanih filmova u periodu od 25-30. avgusta i u obavezi su da kopiju prijavljenog filma dostave Ministarstvu dan prije prikazivanja. O izboru crnogorskog kandidata odlučivaće Selekciona komisija na osnovu Specijalnih pravila Američke akademije i Pravila Ministarstva kulture. Prema pravilima Američke akademije, Selekciona komisija u Crnoj Gori ocjenjivaće samo filmove koji budu dostavljeni na tehnički ispravnoj filmskoj kopiji (35 ili 70mm). Komisija može da prihvati da ocjenjuje film na DVD kopiji. Ukoliko taj film bude proglašen za crnogorskog kandidata, producent će u zahtijevanom roku izraditi filmsku kopiju (35mm) ili DCP. Ako se producent ne bude pridržavao ovih pravila, biće diskvalifikovan – navodi se u pozivu na konkurs.

Dokumentaciju neophodnu za kandidovanje filma, sa pravilima Američke akademije i Ministarstva, kao i više detalja o konkursu zainteresovani mogu pronaći na internet stranicama Ministarstva kulture.

Foto: brandsynario.com

Via: Analitika

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!