Nove uniforme i ovlaštenja Komunalne policije

#KomunalnaPolicija #LokalnaUprava

kompol-uniforme01.jpg

Komunalna policija od ove nedjelje svoju dužnost obavlja u novim službenim uniformama, a nastaviće da djeluje preventivno, i, prema najavama, “pristupiće represivnim mjerama jedino gdje to nije moguće izbjeći”.

Za razliku od komunalnih inspektora, koji su dobili samo službene uniforme, komunalni policajci su opremljeni sredstvima prinude, lisicama, pendrecima i ostalom dodatnom opremom koju će primjenjivati u svojim aktivnostima u skladu sa zakonom.

“Nakon stručnog osposobl javanja u Policijskoj akademiji u Danilovgradu, po programu i načinu koji je utvrdilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, barski komunalni policajci su nabavili i nove službene uniforme koje po Zakonu o Komunalnoj policiji moraju nositi prilikom vršenja svih poslova iz svoje nadležnosti”, navodi načelnik ove službe Dragan Radulović.

On kaže da je od predsjednika Opštine Bar dr Zorana Srzentića “prepoznata potreba da se izvrši osavremenjavanje Komunalne policije po novim propisima”.

“Od predsjednika smo dobili saglasnost da se nabave službene uniforme za komunalne policajce i komunalne inspektore, shodno našem planu razvoja Komunalne policije. Ovakva opremljenost daće veću dimenziju našem profesionalizmu, posebno ako uzmemo u obzir da su po novom Zakonu o komunalnoj policiji regulisana nova ovlašćenja komunalnog policajca. Naša služba, pored upozorenja i usmenih naređenja, može i da utvrđuje identitete lica, liši slobode određenog lica ili primijeni prinudna sredstva ukoliko nisu ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi. Takođe, ovlašćenja Komunalne policije su i izdavanje prekršajnih naloga, te pokretanje zahtjeva za podnošenje krivičnih prijava”, podsjetio je Radulović, i napomenuo da će ova služba nastaviti da djeluje kao do sada preventivno i da će pristupati sa represivnim mjerama jedino gdje to nije moguće izbjeći.

“Iako je naše djelovanje preventivno, rezultati komunalnog reda na području naše opštine su zadovoljavajući. Trenutno, rasporedom rada je, pored ostalih aktivnosti, obuhvaćen nadzor i kontrola nivoa buke i poštovanja radnog vremena u ugostiteljskim objektima koji se kontrolišu svako veče. Možemo da kažemo da već duži period nismo imali potrebe za represivnim mjerama”, ističe Radulović, napominjući da je sprovedena i reorganizacija ove službe koja je podijeljena u dva odjeljenja, inspekcijskog i komunalnog nadzora.

U sklopu ove službe sada funkcionišu dva odjeljenja, inspekcijskog nadzora – inspektori zaduženi za sve oblasti koje pokriva lokalna uprava i komunalnog nadzora – u kojem komunalni policajci imaju svoja zaduženja.

“Novim zakonom oni su dobili ovlašćenje da budu prva linija Komunalne policije, odnosno da nakon usmenog i pismenog upozorenja mogu i upotrebljavati i prinudna sredstva i fizičku snagu u datim situacijama i prema određenim licima”, objašnjava Radulović, nakon čega je napomenuo dobru saradnju sa Centrom bezbjednosti Bar, kao i drugim republičkim i lokalnim službama koji su, kaže on, takođe zaslužne za rezultate kvalitetnog komunalnog javnog reda i mira na području barske opštine.

Izvor: Bar Info

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!