Unapređenje saradnje lokalne uprave i privatnog sektora

Opština Berane je organizovala sastanak sa preduzetnicima i privrednim društvima koja posluju na teritorji Berana. Tema sastanka je bila poboljšanje saradnje lokalne uprave i privrednog sektora, mogućnosti pružanja podrške biznisu u cilju podsticanja ekonomskog razvoja i povećanja zaposlenosti na teritoriji opštine, kao i iniciranje formiranja udruženja privrednika Berana.U uvodnom dijelu prisutne je ispred lokalne uprave pozdravio menadžer Opštine Darko Stojanović. On je naglasio da se će kroz upitnik, čiji je cilj ispitivanje uticaja okruženja na poslovanje lokalnih preduzeća, a koji je podijljen preduzetnicima neposredno pred početak sastanka, lokalna uprava dobiti povratnu informaciju o viđenju uslova i propisa koji utiču na lokalna preduzeća. Na ovom i narednim sastancima preduzetnici će imati priliku da nas upoznaju sa problemima sa kojima se suočavaju, u obavljanju svojih djelatnosti.Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić je na samom početku saopštio da ovaj sastanak predstavlja početni korak, u pravcu poboljšanja poslovnog ambijenta, obezbjeđivanja uslova i motivisanja investitora u cilju stvaranja nove vrijednosti u Beranama, a samim tim i novih radnih mjesta.Predsjednik je u nastavku kazao da je to potrebno gradu, jer smo svjedoci velike nezaposlenosti, uz konstataciju da na bazi analiza koje je Opština izvršila, Berane ima kapaciteta za razvoj privrednog sektora.Komunikacija ne treba da bude jednostrana, neophodno je razgovarati o problemima na koje nailaze preduzetnici, kako bi lokalna samopurava mogla da pomogne u vidu preduzimanja određenih koraka zbog zajedničkog dobra.Naglasio je da sve mora da bude u skladu sa zakonskim propisima. Zakone donosi Skupština Crne Gore i lokalne samouprave se moraju pridržavati toga.„Sve ono što se odnosi na zakon, koji je vezan za poboljšanje poslovnog ambijenta i eliminisanja poslovnih barijera, mi smo tu da se ponašamo u skladu sa tim, jer želimo ostvariti partnerski odnos sa preduzetnicima“, riječi su predsjednika Šćekića.Ono što predstavlja sledeći korak jeste osnivanje posebne kancelarije koja će sarađivati sa preduzetnicima Berana, čiji će zadatak biti da u narednom periodu ostvari kvalitetnu saradnju i sa preduzetnicima van granica naše opštine, naglasio je Predsjednik.Opština će pomoći u dijelu svojih nadležnosti, kako bi grad što bolje funkcionisao, jer je cilj da postoji što više preduzetnika, a samim time i što više uposlenih ljudi.Predsjednik se na kraju svog izlaganja zahvalio svima koji su se odazvali pozivu i najavio spremnost lokalne uprave da odgovori na sva pitanja i sve sugestije kako bi zajedničkim putem došli do najboljeg modela saradnje.U nastavku je uzeo riječ sekretar za finansije i ekonomski razvoj Svetislav Aković. Naglasio je da će Opština Berane u budućnosti biti prepoznata kao institucija koja će veoma tijesno saradjivati sa privatnim sektorom, jer je to njena dužnost i obaveza. Potrebno je da svi u domenu svojih mogućnosti pomognemo u kreiranju ambijenta koji je jednak i dobar za sve.Sekretar Aković je stavio akcenat na neophodnost formiranja udruženja privrednika Berana, koje bi doprinijelo razvoju privatnog sektora. To tijelo bi komuniciralo sa opštinskim organima i bankarskim sektorom, i samim tim imali bi u svakom trenutku precizan izvještaj sa terena.Potpredsjednik Opštine Berane Rade Kljajić je saopštio da je potrebno doprinijeti razvoju grada, zaposliti što više mladih ljudi i stvoriti uslove da društveni bruto proizvod države i opštine bude na višem nivou.Upoznao je prisutne sa podatkom da je Opština Berane formirala Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, čime je jasno ukazano da je jedan od prioriteta u narednom periodu razvoj poljoprivrede.„Berane kao bivši industrijski centar danas nema prepznatljivu sliku privrede u gradu“, riječi su potpredsjednika Kljajića.Na kraju svog izlaganja, istakao je da je neophodno izuzev korišćenja poljoprivrednih resursa i šumarstva, kao privrednih resursa, raditi i na razvoju turizma u budućem periodu.Nakon obraćanja predstavnika lokalne uprave, prisutni preduzetnici su u nastavku iznijeli svoja mišljenja o problemima sa kojima se suočavaju njihova preduzeća, i uputili niz sugestija i predloga koji bi mogli da doprinesu kvalitetnijoj saradnji sa Opštinom Berane i ostalim državnim institucijama, i razvoju preduzetništva, što je i bio cilj ovog početnog sastanka.

Izvor: Opština Berane

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!