Održana sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

Druga sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije, najvišeg organa upravljanja ovom organizacijom, održana je danas u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao predsjednik NTO CG- ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
U skladu sa dnevnim redom, razmatrani su rezultati i analiziran je dosadašnji tok ljetnje turističke sezone. Crnu Goru je po zvaničnoj statistici do kraja jula 2014. godine posjetilo preko 680,000 turista, što je na istom nivou kao prethodne godine, a ostvareno je blizu 4.050.000 noćenja. Ostvaren je rast broja dolazaka (1,12%) i noćenja (1,66%) stranih turista. Uprkos otežanim uslovima poslovanja uslijed i dalje složene globalne ekonomske i socijalne situacije konstatovano je da su u prvih sedam mjeseci 2014. godine ostvareni pozitivni rezultati sa obzirom na okolnosti i loše vremenske uslove koji su obilježili ovu godinu.
Preliminarni pokazatelji govore da je u avgustu ostvaren rast u odnosu na prethodnu godinu. Finansijski pokazatelji dostupni u ovom trenutku, a to su budžetski prihodi za 8 mjeseci koji iznose 800 miliona eura, govore o rastu od 6% u odnosu na prethodnu godinu, što je više i od projektovane sume. Konačne prihode od turizma obračunaće Centralna banka CG.
I podaci relevantnih institucija za 8 mjeseci koji su prezentovani članovima Skupštine kao što su podaci Granične službe, Uprave policije, Aerodroma CG, Montenegro Airlines-a, Nacionalnih parkova CG, tunela Sozina, Luke Kotor, potvrđuju da je zabilježen nastavak trenda rasta turističkog prometa.
Na sjednici je posebno naglašena činjenica da je ljetnja sezona još u toku, te da je potrebno održati opštu mobilnost svih subjekata odgovornih za njeno kvalitetno odvijanje, od turističkih organizacija i izdavaoca smještaja, pa do zakupaca plaža, komunalnih službi i pružaoca vanpansionskih usluga.
Razmatrana je Informacija o predstavništvima NTO CG u inostranstvu i u skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore zadužena je Stručna služba NTOCG da preduzme pravne mjere i aktivnosti kako bi se obustavio rad ovih kancelarija, na način kako su do sada funkcionisale i da se preduzmu adekvatne pojačane aktivnosti na tim tržištima, kako se ovi efekti ne bi osjetili kada je u pitanju turistički promet sa zemljama u kojim su poslovala predstavništva.
Takođe, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija u 2015. godini će se definisati plan jačanja turističkih kapaciteta diplomatsko konzularnih predstavništava kroz projekat ekonomske diplomatije i formiranje vizuelno prepoznatljivog „turističkog ugla“ u svim ambasadama i konzulatima gdje je to moguće.
Na današnjoj sjednici Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacije upoznao je prisutne delegate sa Programom promotivnih aktivnosti i Finansijskim planom NTO CG za 2015. godinu, koji su u formi predloga podržani od strane prisutnih članova.
Radović je istakao da realizacija Programom planiranih aktivnosti zavisi od nivoa raspoloživog budžeta NTO CG u toku 2015. god. i dinamike njihovog priliva. Skupština je jednoglasno prihvatila zahtjev NTOCG da Zakonom o budžetu za 2015. god. ukupni namjenski prihodi, na osnovu Zakona o boravišnoj taksi i Zakona o turističkim organizacijama, u cijelosti budu opredijeljeni za realizaciju aktivnosti NTO CG.

Izvor: RTV Budva

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!