PODRŠKA ZA PROJEKTNE IDEJE

Prva međunarodna konferencija o Vrancu i drugim
crnogorskim autohtonim sortama vinove loze

#MinistarstvoNauke #VladaC #BezbjednostHrane #VladaCg

VLADA CGMinistarstvo nauke u saradnji sa Evropskom komisijom počinje implementaciju projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020″, koji se realizuje kroz program predpristupne pomoći Crnoj Gori (IPA)-Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013.
„Kroz komponentu jedan navedenog projekta biće obezbijeđena podrška eksperata EU u dijelu unaprjeđenja projektnih ideja sa konkretnim istraživačkim timovima iz oblasti: zdravlje ljudi, poljoprivreda, bezbjednost hrane i informaciono-komunikacione tehnologije. Planirano je da eksperti iz navedenih oblasti, u konkretnim institucijama, zajedno sa istraživačkim timovima, rade na identifikaciji odgovarajućih poziva, kreiranju konzorcijuma, pripremi prijedloga projekata shodno važećim kriterijumima te pripremi budžeta projekta. Poziv je namijenjen naučno-istraživačkim ustanovama i malim i srednjim preduzećima iz navedenih oblasti i ima za cilj povećanje kapaciteta i učešća Crne Gore u Horizont-u 2020. Tekst poziva, u kome se nalaze svi potrebni detalji, nalazi se na sajtu Ministarstva nauke“ – stoji u saopštenju koje nam je proslijeđeno.

Pročitajte još:   PEDESET GODINA AKTIVNOSTI U BORBI PROTIV RAKA U CRNOJ GORI

Izvor: Radio Kotor

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!