„Obrazovanje pokazuje posvećenost Romima“

Napori uloženi ka obrazovanju romske populacije postepeno, ali sve vidljivije, ukazuju na ispravnost, punu posvećenost i jasne rezultate državne politike, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Milo Đukanović u čestitki predsjedniku Romskog savjeta Isenu Gašiju povodom Dana Roma.

(rtcg.me)

„Vjerujem da dijelimo zadovoljstvo činjenicom što su u posljednjih dvadeset godina, a naročito tokom Dekade za inkluziju Roma (2005-2015) inicirane i realizovane brojne aktivnosti kako bi se unaprijedio životni standard pripadnika romske populacije u Crnoj Gori. U najvećoj mjeri smo riješili pitanja raseljenih i interno raseljenih lica. Više od 100.000 raseljenih, među njima i pripadnici romske populacije, naišli su na punu podršku države i osigurali sebi bezbjedno utočište u Crnoj Gori“, poručio je Đukanović.

Kako je kazao, zajedničkim djelovanjem crnogorskih državnih organa, lokalnih samouprava i kroz regionalni stambeni projekat, kroz programe pomoći međunarodnih organizacija, uspjeli su da riješe i pitanje stanovanja za jedan značajan broj romskih porodica u Nikšiću, Herceg Novom, Podgorici i Beranama.

„Završili smo i značajne građevinske, infrastrukturne i komunalne poduhvate u većini naselja u kojima žive Romi, u skladu sa dvije nacionalne strategije za poboljšanje položaja Roma. Koliki je napredak ostvaren potvrđuju i ocjene izvještaja o napretku u poglavljima 23 i 24“, istakao je Đukanović.

On je naglasio da raduje činjenica da se kontinuirano uvećava broj onih koji ostvaruju više nivoe obrazovanja, pa i najviše stepene visokoškolskih diploma, bilježeći pri tom sve bolje i bolje rezultate.

„Procenat napuštanja obrazovanja je sve manji. U pogledu stručnog osposobljavanja i obrazovanja odraslih, parametri ukazuju naporast, kao i veću usklađenost obrazovne strukture Roma u odnosu na potrebe crnogorskog tržišta rada. Zaposlenost je i dalje najsenzibilnije pitanje u odnosu na brojne prepreke i probleme sa kojima se surijeće najveći broj pripadnika romske populacije. Programi stručnog osposobljavanja i obrazovanja daju efekte u interesu zadovoljenja ovih bitnih preduslova, štopotvrđuje i zapošljavanje pripadnika romske populacije u organima državne uprave. Radićemo na stvaranju uslova da ih ubuduće bude više, i to na nivou potreba i realne politike svih aktera, na državnom i na lokalnom nivou“, kazao je predsjednik DPS-a.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!