Impressum

CRNA GORA MEDIA D.O.O.
BUDVA

Portal Crna Gora
Izvršni direktor i glavni odgovorni urednik: Dušan Radević
admin@crna.gora.me
crna.gora.me
PIB 03018016

Osnivač i vlasnik: Dušan Radević, Budva, 100%

Povezana lica:
Bojana Radević

Detaljna vlasnička struktura – podaci o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu medija, kao i podaci o povezanim licima OVDJE.

Adresa redakcije:
Ulica VIII 22
85300 Petrovac (Budva)
e-mail: redakcija@crna.gora.me

Naziv pružaoca elektronske publikacije:
Crna Gora Media D.O.O, Budva

Identifikacioni znak (logo):


Adresa za prijem službene pošte:
Ulica VIII 22
85300 Petrovac (Budva)

E-mail za prijem službene pošte:
admin@crna.gora.me

E-mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora:
admin@crna.gora.me

E-mail zaštitnika prava čitalaca:
admin@crna.gora.me

Tel. +382 (0)67 852 669