Услови коришћења

Sajt „crna.gora.me“ (i njemu srodni sajtovi „cherna.gora.me“ i „chernaya.gora.me“) je kreiran sa dobrom namerom da pruži širokom krugu korisnika Interneta sveobuhvatne informacije o Crnoj Gori.

OPŠTE ODREDBE

Korišćenjem sajta „crna.gora.me“ (i njemu srodnih sajtova „cherna.gora.me“ i „chernaya.gora.me“), servisa koje on pruža, sadržaja i materijala koji se na njemu mogu naći (u daljem tekstu „Websajt“), pristajete na sve uslove i pravila (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja“) koji su u ovom dokumentu navedeni. U slučaju kršenja Uslova korišćenja, može Vam se uskratiti korišćenje Websajta bez prethodnog obaveštenja.

Uslovi korišćenja mogu sa vremena na vreme, i bez prethodne najave, biti menjani. Vaša je dužnost da budete u toku sa izmenama Uslova korišćenja. Ukoliko u bilo kom trenutku prestanete da prihvatate Uslove korišćenja, dužni ste da prestanete sa korišćenjem Websajta.

Websajt se sme koristiti samo (i isključivo) sa dobrom namerom, te će svaki postupak nanošenja štete fizičkim ili pravnim licima biti smatran kršenjem Uslova korišćenja. Pod postupkom nanošenja štete se podrazumeva (ali ne i ograničava na) vređanje, iskazivanje mržnje, osuđivanje, kršenje autorskih i drugih ličnih i kolektivnih prava, narušavanje ugleda i sl.

Ni jedan deo Websajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Websajt koristite samo i isključivo na sopstvenu odgovornost. Svi pisani materijali (tekstovi, programski kod, brojevi, itd), slike, audio zapisi, video zapisi, linkovi, delovi ili celi softverski paketi, arhive i sl. (u daljem tekstu „Materijal“) su postavljeni na Websajtu takvi kakvi jesu, odnosno, bez garancije na njihovu ispravnost, verodostojnost, ni adekvatnost za svrhu za koju su postavljeni. U skladu sa time, Websajt neće snositi odgovornost (ni izričitu ni implicitnu) prema sebi, Vama ili prema trećim licima u slučaju nanošenja bilo kakve štete (direktne, indirektne, havarijske, posledične, specijalne, kaznene, slučajne i dr), nastale pravilnim ili nepravilnim korišćenjem Websajta i postavljenih Materijala. Ukoliko postoji sumnja da neki Materijal može ili već nanosi štetu, Websajt zadržava pravo da ga bez prethodnog obaveštenja ukloni. Ukoliko smatrate da Vam neki Materijal nanosi štetu, kontaktirajte Websajt kako bismo razmotrili Važu primedbu.

Sve promene na Websajtu mogu se vršiti bez prethodnog obaveštenja. Takođe, ukoliko neke promene to zahtevaju, Websajt Vam može ograničiti ili uskratiti upotrebu Websajta, bez prethodnog obaveštenja.

Websajt može, prema sopstvenoj volji i bez prethodnog obaveštenja, da dozvoli drugim licima da razvijaju Websajt i postavljaju svoje Materijale. Dozvolu da radite na razvoju Websajta i da postavite svoje Materijale morate dobiti isključivo od Websajta. Ukoliko dobijete dozvolu od Websajta, morate posedovati autorska prava na sve Materijale koje postavite ili koje upotrebite za razvoj Websajta. Websajt ne mora tražiti od Vas eksplicitni dokaz da ste vlasnik autorskih prava za postavljeni Materijal, i ne mora taj dokaz pribaviti od trećih lica, ali zadržava pravo da dokaz zatraži (od Vas ili trećih lica) ukoliko se javi sumnja da Materijal nije legalan. Takođe, ukoliko se javi sumnja da Materijal nije legalan, tj. da ne posedujete adekvatna autorska prava, Websajt ga može bez prethodnog obaveštenja ukloniti. Ukoliko smatrate da neki Materijali krše Vaša autorska prava, kontaktirajte Websajt. Primedba će biti razmotrena, a sporni Materijal će biti uklonjen odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Ukoliko smatrate da neki Materijali krše aktuelne zakone Crne Gore, neka lična ili kolektivna prava, kontaktirajte Websajt kako bi problem bio u najkraćem roku rešen.

Sve Materijale koje ste postavili na Websajt ili koje ste iskoristili za njegov razvoj, Websajt sme koristiti za dalji razvoj, promociju i druge aktivnosti vezane za Websajt.

Na Websajtu mogu biti postavljeni ili predstavljeni servisi i linkovi ka servisima (uključujući i reklame, audio zapise, video zapise, frejmove, banere, i sl) koji pripadaju trećim licima. U slučaju da koristite te servise ili linkove, Websajt neće snositi nikakvu odgovornost (ni izričitu ni implicitnu) prema sebi, Vama ili prema trećim licima u slučaju nanošenja bilo kakve štete (direktne, indirektne, havarijske, posledične, specijalne, kaznene, slučajne i dr). Korišćenje tih servisa ili linkova zavisi samo i isključivo od Vas i trećeg lica koji su izvor tih servisa ili linkova. Websajt objavljuje servise i linkove u dobroj nameri.

Websajt objavljuje video fajlove koji su locirani na serverima YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, Instagram i dr. Video fajlovi, koji su označeni kao „Preporučeni“ (eng. „Related“), i reklame u video zapisima mogu biti postavljeni po automatizmu softvera na koji Websajt nema niti može imati uticaja. Samim tim Websajt nije odgovoran za sadržaje ovih video fajlova niti njihovih reklama.

Uređaji koji obezbeđuju rad Websajta mogu automatski prikupljati informacije o korisnicima Websajta (kao, na primer, vreme pristupa, IP adresu računara, podatke o vrsti i verziji softvera, podatke o uređaju, lokaciji, i dr). Neki sadržaji Websajta mogu biti dostupni samo registrovanim korisnicima. Ukoliko želite da im pristupate i da ih koristite, potrebno je da otvorite nalog na Websajtu. Otvaranje naloga je automatizovano, i tom prilikom se od Vas može tražiti da navedete lične podatke kao što su ime, prezime, adresa elektronske pošte (e-mail), mesto prebivališta i sl. Dužni ste da pružite istinite podatke i da ih ažurirate ukoliko dođe do njihovih promena. Ukoliko postoji sumnja da su neki podaci netačni, Websajt može zatražiti njihovu promenu ili Vam ograničiti ili uskratiti korišćenje Websajta bez prethodne najave. Svi podaci koji se prikupljaju (bilo automatski, bilo prilikom registracije korisnika), prikupljaju se u skladu sa politikom privatnosti Websajta (u daljem tekstu „Politika privatnosti“). Prihvatajući Uslove korišćenja, prihvatate i Politiku privatnosti. Uslovi korišćenja i Politika privatnosti mogu biti menjani nezavisno jedno od drugoga. Za uklanjanje naloga i brisanje sadržaja vezanih za nalog, kontaktirajte Websajt.

Materijalno pravo Crne Gore je isključivo merodavno za tumačenje, primenu i pravne posledice dozvola, dopuštenja, isključenja i uslova upotrebe Websajta. U slučaju spora nadležni su samo i iskljucivo sudovi Crne Gore.

Ukoliko ste stanovnik države koja za upotrebu Websajta zahteva pribavljanje posebnih dozvola ili posedovanje određenih potvrda, morate ih obezbediti pre upotrebe. Websajt ne mora tražiti od Vas eksplicitni dokaz da ste ih pribavili, i ne mora taj dokaz tražiti od trećih lica, ali zadržava pravo da dokaz zatraži od Vas ili trećih lica. Takođe, Websajt neće snositi nikakvu odgovornost (ni izričitu ni implicitnu, prema sebi, Vama ili prema trećim licima) ukoliko ste koristili Websajt bez prethodno pribavljenih dozvola ili potvrda.

U slučaju da pristupate Websajtu sa lokacija unutar država u kojima se smatra da su Materijali (ili sam Websajt) neprikladni ili nelegalni, te im je pristup zabranjen ili ograničen, smatraće se da ste Websajtu pristupili samovoljno, uz isključivo Vašu odgovornost prema međunarodnom pravu (Websajt neće snositi nikakvu odgovornost (ni izričitu ni implicitnu) prema sebi, Vama ili prema trećim licima).

INFORMISANJE

U cilju što bolje informisanosti korisnika, Websajt prikuplja i objavljuje vesti, članke, najave, saopštenja, informacije, objave, pozive, lekcije, tekstove, zadatke, uputstva i druge tekstove (u daljem tekstu „Vesti“). Vesti se prikupljaju automatski sa informativnih web potrala u Crnoj Gori i svetu. Vesti se objavljuju automatski i tom prilikom se jasno ističe autor Vesti (ukoliko je u trenutku prikupljanja Vesti bio naveden) i izvor Vesti. Websajt se ne može smatrati odgovornim za objavljene Vesti. Ukoliko smatrate da se u nekoj Vesti krši kodeks novinara, kontaktirajte Websajt kako bi slučaj bio što pre razmotren.

Ako primetite grešku u Vestima, ili želite da podelite svoje sugestije i predloge, kontaktirajte Websajt. Vaši komentari, sugestije, pohvale ali i kritike, su dobrodošli.

Ukoliko želite da bude objavljen demantij neke Vesti, kontaktirajte Websajt.

Ako smatrate da neka Vest narušava lična ili kolektivna prava, ili nije u skladu sa Ustavom i zakonom zagarantovanim pravima, kontaktirajte Websajt na email adresu admin@crna.gora.me ili telefon 067852669 kako bi problem bio u najkraćem roku rešen.

ISPRAVKA I ODGOVOR

Svako fizičko i pravno lice ima pravo na ispravku i odgovor kada smatra da je, putem objavljenih Vesti, povređeno neko njegovo Ustavom ili zakonom ustanovljeno pravo.

Objavljivanje ispravke ili odgovora može se tražiti slanjem poruke na email adresu admin@crna.gora.me ili pozivom na telefon 067852669. Kada se traži objavljivanje ispravke ili odgovora mora se navesti Vest na koju se odgovor ili ispravka odnose, kao i datum njenog objavljivanja.

Ispravka i odgovor se objavljuju bez naknade.

KOMENTARISANJE

Posetioci Websajta mogu komentarisati Vesti. U komentarima je zabranjen: govor mržnje, psovanje, vređanje, klevetanje, zagovaranje, promovisanje ili podsticanje nelegalne promene ustavnog poretka i/ili ugrožavanje nacionalne bezbednosti, kao i svaki vid nanošenja materijalne i nematerijalne štete. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Prilikom postavljanja komentara, korisnik je dužan da ostavi svoje lične podatke – lično ime i prezime, i email adresu (email adresa neće biti javno objavljena).

Ukoliko smatrate da neki komentar krši aktuelne zakone Crne Gore, neka lična ili kolektivna prava, kontaktirajte Websajt na email adresu admin@crna.gora.me ili telefon 067852669 kako bi problem bio u najkraćem roku rešen.

OGLAŠAVANJE

Postavljanje oglasa na Websajtu je besplatno i plaćeno.

Oglas može sadržati opis, slike, Vaše (direktne, neposredne) kontakt informacije, i može imati različite dodatne karakteristike, u zavisnosti od rubrike, kategorije i potkategorija.

Oglasi ne smeju sadržati Materijal kojim se promovišu, prodaju ili prezentuju: droga, pribor za uživanje droge, proizvodi napravljeni od ugroženih životinjskih vrsta, alkoholna pića, duvanski proizvodi, lekovi koji se izdaju na recept, lekovi koji se ne mogu legalno kupiti u Crnoj Gori, oružje i municija, softver i oprema za hakovanje/krekovanje; i druga roba i usluge koji su zakonom zabranjene.

U oglasima je zabranjen govor mržnje, vulgarnost, nasilan, pornografski, seksualno eksplicitan i sadržaj za odrasle.

Na Websajtu možete postaviti neograničen broj različitih oglasa. Ukoliko postavite dva ili više sličnih oglasa, oni mogu biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja. Sličnost oglasa se može odnositi na tekst oglasa, priložene fotografije ili druge karakteristike, u zavisnosti od rubrike, kategorije i potkategorija.

U cilju što bolje usluge, Websajt zadržava pravo da Vaše oglase prilagodi tako da budu brže i lakše dostupni, pregledniji i optimalni za Internet pretraživače, da izvrši korekturu i lekturu, da prevede sa ili na strani jezik, ali da pri tome ne promeni smisao oglasa.

KONTAKT

Websajt možete kontaktirati na email adresu: admin@crna.gora.me, broj telefona: +38267852669 ili putem kontakt forme.