Završen sajam i konferencija ženskog preduzetništva “Moć žene“: Snaga i moć je u samim ženama

 

Žene treba da imaju mogućnosti da rade na jačanju svog integriteta, prepoznaju svoje talente i da potencijal ostvare u praktičnoj primjeni, poručila je predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore Edita Dautović na konferenciji “Moć žene“ koju je Udruženje preduzetnica Crne Gore organizovalo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Glavnim gradom Podgorica, a koji je održan 18. i 19. maja u hotelu “Ramada“.

Edita Dautović

Snagu i moć koju nosi konferencija Dautović vidi upravo u ženama.
-Najveća moć žena ste vi danas, ovim okupljanjem je i dokazujemo. Dosta nam je više akcionih planova, strategija, nama su potrebne konkretne podrške. Crna Gora je mnogo uradila u razvoju i jačanju ženskog preduzetništva, ali to nije dovoljno. Možemo biti još bolji. Gdje je nadležno ministarstvo ekonomije koje je usvojilo strategiju ženskog preduzetništva kao Vladin dokument koji prati akcioni plan za podršku razvoja ženskog preduzetništva? Treba da poradimo na statistikama.Ta famozna brojka od 9.60 posto davno je prevaziđena. Nezvanični podaci su da je oko 22 procenta malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena Crne Gore – rekla je Dautović.

Nakon uvodnih izlaganja i dodjele posebnih priznanja istaknutim poduzetnicama Crne Gore i regiona, održana su interaktivni paneli, jedno motivaciono predavanje, a u subotu i jedna radionica.

 

Šef biroa za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici Vladimir Rajčić je  izrazio nadu da će zaključci sa konferencije “ne samo pomoći u obezbjeđivanju što boljeg položaja žene u crnogorskom društvu, već i povećati učešće žena u domaćoj ekonomiji Crne Gore, a i regiona“.
-Predano radimo na podsticajima za povećanje preduzetničke inicijative i unapređenju biznis ambijenta kao elementarnih preduslova za rast i razvoj cjelokupne društvene zajednice. U eri problema visoke stope nezaposlenosti, ženu preduzetnicu nije dovoljno posmatrati kao indoviduu koja je sposobna da ostvari sopstvenu ekonomsku nezavisnost, već je treba posmatrati i kao kreatora novih radnih mjesta – zaključio je Rajčić.


Koordinatorka za međunarodne projekte Zanatske Komore Koblenc Evelina Parvanova, pohvalila je rad jedne od najaktivnijih članica, a donedavno i predsjednicu Balkanskog udruženja žena u zanatstvu Editu Dautović.

-Za istrajnost i energiju pozdravljam Editu Dautović, ne samo zbog organizacije sličnih manifestacija, nego prije svega za napore da potpomaže preduzetnice, da se bori za još bolje uslove u njihovim preduzećima, da im pruža mogućnosti za stručnu kvalifikaciju – istakla je Parvanova.
Načelnica odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović, poručila je da je Vlada Crne Gore postavila u fokusu svog djelovanja aktivnosti koje će pomoći ženi u Crnoj Gori da bude “ekonomski snažnija, vidljivija u javnom i političkom životu“.
-Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa drugim institucijama u kontinuitetu održava i podržava edukacije i aktivnosti iz oblasti ekonomskog snaženja žena. Vrlo je važno pružiti podršku za stvaranje povoljnih uslova u tom pravcu, uključujući aktivno učešće. Jačanje ekonomskog položaja žena nalazi se među prioritetnim zadacima politike rodne ravnopravnosti i ima poseban značaj u razvoju našeg društva – rekla je Pejović.


Čestitajući svjetski dan ženskog preduzetnišva i govoreći o regionalnim izazovima direktor Zanatske komore Crne Gore Boris Marđonović, istakao je da akademsko i zanatsko stručno obrazovanje imaju istu vrijednost.
-Zanatstvo je najozbiljnija konkurencija akademiji.U zanatstvu postoji 130 regulisanih profesija, a riječ je o porodičnim preduzećima u kojima vlada drugačiji odnos nego u velikim firmama. Ovdje čak i učenici imaju direktan kontakt sa klijentima, uče cjelokupno poslovanje, a ne djelove proizvodnih procesa i imaju šansu da sami postani osnivači i vlasnici sopstvenih preduzeća. To moramo usaditi u glave mladih ljudi, njihovih roditelja a prije svega nastavnika – zaključio je Marđonović.

Nagrade za naj preduzetnicu

Naj preduzetnica u 2018.godini je Sanja Lekić, vlasnica “Alfa Ton Lekić“, Aleksandra Maksimovska, vlasnici i direktorki  “Maksimovski&Co“DOO iz Podgorice za doprinos razvoju ženskog preduzetništva u oblasti pokretanja sopstvenog biznisa; Nagrada za doprinos institucionalne podrške u razvoju ženskog preduzetništva Crne Gore uručena je Branki Božović Grubor, savjetnici za ljudska prava i rodnu ravnopravnost u Herceg Novom,  u kategoriji za doprinos afirmaciji i poboljšanju socijalno-ekonomskog statusa nevladinog sektora kroz socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo nagrađena je Aida Petrović, direktorka “Crnogorskog ženkog Lobija“ , za podsticaj ženskog preduzetništva na sjeveru Crne Gore nagradu je  dobila Jelena Krivčević, direktorica Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije, nagradu za doprinos ženama kroz edukaciju i nesebičnu podršku za razvoj ženskog preduzetništva uručena je Mirjani  Paunović, vlasnici  Multidisciplinarnog obrazovnog centra  “PaMark“’ iz Podgorice i dvije nagrade  “za doprinos razvoju regionalne saradnje i promocije ženskog  preduzetništva Slađani Petrović, direktorici “AIRLI-NIVO“ iz Beograda i Iskri Daskalovoj, predsjednici Asocijacije žena srednjeg staleža iz Bugarske.

Konferenciju je paralelno pratio i sajam ženskog poduzetništva koji je trajao tri dana u “Mall of Montenegro-u“. Na sajmu su izlagale i polaznice programa za ekonomsko osnaživanje žena kojeg finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP-a u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner