„Ženski glas“ daleko se čuje

 

RAZGOVARALA: Milanka ĆOROVIĆ

„Kad ove žene nijesu sasvim utučene bijedom mučnog života, nesporno su najotmeniji tip južnoslovenske žene… Jedva da gdje ima žena, seljanki iz prostog naroda, koje bi bile sa više vrlina i prirodno otmenije nego što su Crnogorke” (Jovan Cvijić)

Ponosno držanje, suzdržane emocije, stub kuće, požrtvovana, velikodušna, inteligentna, gostoljubiva … Crnogorka. Upravo su tako ženu od „kamena“ opisivali mnogi slikari, putopisci, fotografi.

Časopis „Ženski glas“, s uvažavanjem govori upravo o ženama Crne Gore i njihovom doprinosu crnogorskoj istoriji. U njemu se predstavljaju žene koje su se kroz prethodne vjekove borile za ostvarivanje svojih prava i za mjesto u društvu i istoriji naše zemlje. Časopis, takođe daje prostora i savremenim Crnogorkama koje su uspješne u svom poslu i ličnim primjerom ukazuju na istinske, vječne vrijednosti koje trebaju da dominiraju u svakom društvu.

O časopisu i daljim planovima, razgovarala sam sa inicijatorkom i predsjednicom Programskog odbora časopisa „Ženski glas“ ujedno i dobitnicom nagrade „Dama godine regiona 2018“, (priznanje koje se dodjeljuje uspješnim ženama iz javnog, društvenog i privrednog života sa prostora bivše Jugoslavije), Aetom Salh.

Aeta Salh

Poznata je poslovica „dobar glas daleko se čuje“, a „Ženski glas“ se, sudeći po interesovanju koji je izazvao već prvim brojem, čuo nadaleko. U časopisu eminentne žene Crne Gore, iz svojih oblasti, daju viđenje određene društvene teme. Kako vrijeme neminovno hrli naprijed, naša je dužnost povremeno osvrnuti se prošlosti. Dakle, časopis je spoj tradicije i modernog doba. Koliko je teško uklopiti te dvije krajnosti?

„Ženski glas“ jeste izazvao pažnju javnosti, jer je prvi put da se na crnogorskom tržištu nađe časopis takvog tipa. Sudeći po reakcijama, kako stručne tako i laičke javnosti, jedan ovakav projekat je nedostajao našem društvu. Tradicija nas podsjeća na zaboravljene vrijednosti, i na žene koje su dale doprinos društvu kroz istoriju, a s druge strane akcenat je stavljen na kvalitet današnjeg doba, odnosno na žene koje danas daju doprinos društvu iz različitih aspekata. Ukoliko pođemo s aspekta da i „moderno doba“ ima svoje kvalitete koje treba istaći, onda nije teško uklopiti tradiciju i današnje doba.

Istorija je puna hrabrih Crnogorki, zato je na naslovnici časopisa uvijek jedna od istorijskih ličnosti. Do sada su bile princeza Jelena Savojska, Ksenija Petrović i heroina Vukica Mitrović Šunja. Njihove biografije se mogu pročitati već na prvoj stranici časopisa. Možemo li konstatovati da je „Ženski glas“ mali dug vraćen svima njima koje su bile ispred svoga vremena?

U svakodnevnom razgovoru sa ženama, uvidjela sam da su ženska iskustva (ne samo kroz istoriju već i danas) minimalizovana, odnosno ne postoji pisani trag. Ovaj časopis je prilika da se s uvažavanjem sjetimo žena koje su se borile za ostvarivanje svojih prava, za svoje mjesto u društvu. Prilika da se čuje ŽENSKI GLAS, jer iako se o ženama kroz crnogorsku istoriju govorilo, one nijesu imale priliku da prenose svoja iskustva i različita društvena viđenja.

Čast i poštenje su osobine koje je crnogorsko društvo oduvijek veličalo, a koje su posjedovale i mnoge žene, ali na njihove uspjehe se žmurilo. One bi ćutke nastavljale borbu svjesne da će teško dobiti priznanje, ohrabrenje i podršku. Da, „Ženski glas“ je mali dug vraćen upravo takvim ženama. To je ona lijepa riječ koja je davno trebala da im bude upućena. I opomena da se tako nešto ne ponovi, da ne okrećemo glavu od žena čija će pamet, snaga i ljubav možda promijeniti svijet u kojem živimo.„Женски глас“ далеко се чује

Mediji mogu predstavljati ženu kao majku i domaćicu, a mogu je prikazivati i kao odvažnu osobu koja nadilazi tradicionalističke obrasce, participira u javnoj sferi i učestvuje u donošenju važnih odluka. Mediji oslikavaju, a dijelom i sami oblikuju preovlađujuću društvenu klimu.

U skladu s tim, „Ženski glas“ predstavlja žene pokretačkog duha, posvećene, odgovorne, uporne, ujedno kreativne i inovativne. Možemo li konstatovati da časopis, između ostalog, akcentuje kakve žene treba da budu uzor u jednom društvu?

Svjedoci smo da se danas kroz medije plasiraju i pogrešne vrijednosti.Treba podsjetiti da mediji socijalizuju i djecu.Osnovni cilj nastanka časopisa jeste plasiranje kvaliteta našem društvu, Zbog toga, „Ženski glas“ prezentuje sve žene koje mogu biti uzor drugim ženama i mlađim generacijama.

Šta je zajedničko ženama koje su se isticale u prošlosti i danas?

Tradicija jeste značajna ukoliko se njome ne ugrožavaju ljudska prava drugih. Očuvanje zdrave tradicije može biti značajno za jedno društvo. Međutim, zajedničko kod eminentnih istorijskih i današnjih žena je borba za dostojanstven život.

„Ženski glas“ prikazuje ženu kao jaku figuru koju je neophodno dodatno ojačati, ne samo na našem prostoru već i šire. Koliko crnogorsko društvo daje prostora ženi da se ostvari u profesionalnom, porodičnom ili nekom drugom miljeu?

Jednom sam čula da žena koja želi može postići baš sve – uspješan brak, graditi porodicu, podizati i vaspitavati djecu, imati uspješnu karijeru, zavisno da li to želi i kako se organizuje u odnosu sa muškarcem. Najviše su zbog ove izjave zamjerile žene – pozivajući se na njenu tradicionalno pripadajuću ulogu.

To je samo loš izgovor za nedostatak volje. Iako crnogorsko društvo daje prostora bez obzira što je muškocentrično očuvano društvo, zavisi i od same žene koliko želi da se ostvari i profesionalno.

Uloga žena u crnogorskom društvu se značajno promijenila, što potvrđuje činjenica da je veliki broj žena aktivan u političkom i javnom životu, ekonomiji, u sferi umjetnost i kulture. Danas smo svjedoci vremena u kojem žene sve manje pristaju na inferiornu ulogu u društvu. Kakvo je Vaše viđenje po tom pitanju?

Uloga žene u našem društvu se značajno promjenila na bolje. Imamo mnogo više obrazovanih žena nego muškaraca, što je ključna stepenica za ulazak žena u javnu sferu. Još uvijek moramo poraditi na podizanju svijesti, ne samo žena već i cijelokupnog društva, da žene nijesu ni manjina, ni klasa, ni sloj, već ravnopravne građanke našeg društva.

Kada očekujemo novi broj i možete li nam otkriti šta ćemo listati, čija imena?

Novi broj časopisa „Ženski glas“ se očekuje na jesen. Kao što smo navikli naše čitaoce, biće interesantnih tekstova, kolumni, i još nekih novina koje nećemo otkrivati, Zbog velikog interesovanja za prethodne brojeve, planiramo da objavimo i ujedinjenu publikaciju.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner